Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie

Zachęcamy do zapoznania się z informacją na temat Konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie zamieszczoną w Biuletynie Informacji Publicznej:  http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98930&lid=700193095&vReg=2

Wniosek o przystąpienie do konkursu należy złożyć do dn. 14.09.2018 na stanowisku nr 5 w Kancelarii  Magistratu Urzędu Miasta Krakowa, Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4  (w godzinach  pracy Urzędu Miasta Krakowa) lub przesłać na adres: Urząd Miasta Krakowa, 31-004 Kraków, Plac Wszystkich Świętych 3-4.

Załącznik: Zarządzenie nr 145/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11.06.2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie: