OPEN CALL | SEJSMOGRAF 3. Młoda Małopolska i Śląska Scena Artystyczna

Organizowany przez Galerię Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie we współpracy z BWA w Tarnowie i Galerią Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach „Sejsmograf 3” jest kontynuacją wcześniejszych edycji projektu „Sejsmograf. Młoda Małopolska Scena Artystyczna”, w tym roku dodatkowo rozszerzonym o województwo śląskie. Trzecia odsłona projektu odbędzie się w dniach 22-24 czerwca w Galerii Bunkier Sztuki i stanie się okazją do podsumowania dotychczasowych działań „Sejsmografu”. Całemu przedsięwzięciu będzie towarzyszyła wystawa Zwierzęta domowe, na której zaprezentujemy prace wybranych uczestników dwóch pierwszych edycji „Sejsmografu”.

Do udziału w trzeciej odsłonie projektu zapraszamy artystów młodszego pokolenia, identyfikujących się z regionami Małopolski i Śląska, a także wybranych kuratorów z Polski i zagranicy. Mamy nadzieję, że jak w poprzednich edycjach, spotkania będą okazją do wzajemnego poznania twórczości, uważnego przyjrzenia się praktykom najmłodszego pokolenia artystów, inspiracją do wymiany doświadczeń, a także bodźcem do dyskusji o modelach i strategiach pracy z absolwentami uczelni artystycznych. Projekt podzieliliśmy na sesje zamknięte i publiczne dyskusje panelowe – w poprzednich dwóch edycjach dyskutowaliśmy m.in. o systemach wsparcia i promocji dostępnych w uczelniach wyższych, stypendiach miejskich, modelach rezydencji artystycznych, konstrukcjach przeglądowych wystaw dedykowanych rozpoznawaniu najświeższych praktyk czy międzynarodowych konkursach. W ramach sesji artystyczno-kuratorskich uczestnicy będą mieli możliwość zaprezentowania własnej twórczości w dowolnej formie i za pomocą rozmaitych mediów. Zaplanowaliśmy także czas na nieoficjalne poznawanie się, swobodną rozmowę, nieformalną wymianę doświadczeń i kontaktów.

Warsztaty, konsultacje, rozmowy z krytykami, kuratorami i wreszcie prezentacje twórców odbędą się w instytucjach organizatorów, czyli w Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki i w BWA w Tarnowie i partnerów, m.in. w Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach, Galerii Szara, ASP w Katowicach, ale również w innych, niezależnych przestrzeniach wystawienniczych.

W naborze do „Sejsmografu 3” może wziąć udział każda artystka/każdy artysta, która/który spełnia następujące warunki:

– jest osobą w wieku do 33. roku życia,
– jest studentem/studentką roku dyplomowego studiów licencjackich lub magisterskich albo też jest artystą/artystką profesjonalnym/profesjonalną, posiadającym/posiadającą dyplom wyższej uczelni artystycznej lub innej uczelni oferującej naukę w ramach kierunków artystycznych,
– mieszka i/lub tworzy w regionie Małopolski lub Śląska.

Zgłoszenia w postaci portfolio artystycznego (w formacie PDF, wielkości do 25 MB) wraz z biogramem oraz opisem własnych zainteresowań, strategii pracy i artystycznej postawy (tekst do 1800 znaków) przyjmujemy do 20 kwietnia 2018 roku pod adresem e-mailowym: bargiel@bunkier.art.pl. O wynikach naboru poinformujemy na początku maja 2018 roku.

Polscy i zagraniczni kuratorzy i kuratorki zaproszeni do trzeciej edycji projektu to:

Agata Cukierska (Galeria Kronika, Bytom), Suzana Dan (Stowarzyszenie Ephemair, Bukareszt), Lilia Dragneva (KSA:K, Kiszyniów), Krzysztof Gutfrański (kurator niezależny, redaktor magazynu obieg.u-jazdowski.pl), Michał Grzegorzek (Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa) Magdalena Kownacka (Fundacja i Galeria F.A.I.T., Kraków), Marta Lisok (BWA, Katowice), Marcin Polak (kurator niezależny, Łódź), Aneta Rostkowska (Akademie der Künste der Welt, Kolonia), Maija Rudovska (kuratorka niezależna, Ryga), Joanna Rzepka-Dziedzic (Galeria Szara, Katowice), Adrian Chorębała (Rondo Sztuki, Katowice), Anna Smolak (kuratorka niezależna, Kraków), Andrzej Zagrobelny (Gdańska Galeria Miejska).

Wszystkim uczestnikom i uczestniczkom projektu zapewniamy nocleg, wyżywienie oraz przejazdy pomiędzy miastami.

Projekt finansowany z budżetu województwa małopolskiego oraz z gminy miasta Krakowa, przy wsparciu Instytutu Polskiego w Bukareszcie.

Napisz komentarz