Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu

Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu

NA SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWLANEJ (ZAMIENNEJ) I WYKONAWCZEJ DLA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO PN. PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU GALERII SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ BUNKIER SZTUKI W KRAKOWIE WRAZ Z PRZENIESIENIEM PRAW AUTORSKICH I PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO, OZN. POSTĘPOWANIA 1/2019

  1. W dniu 29 marca 2019, o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego przeprowadzono czynność otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu.
  2. Otwarcie ofert przeprowadził p. Marcin Belon, Członek Komisji Przetargowej.
  3. W otwarciu ofert uczestniczyła także po stronie Zamawiającego p. Katarzyna Laskowska – Przewodnicząca Komisji Przetargowej oraz Wojciech Wicher – Członek Komisji Przetargowej. Oraz przedstawiciele Wykonawców – zgodnie z listą dołączoną do niniejszego protokołu.
  4. Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. kwotę 472 320 PLN brutto.
  5. W niniejszym postępowaniu, przed upływem terminu składania ofert złożono 5 ofert. Wszystkie oferty zostały złożone w sposób przewidziany w treści SIWZ.
  6. Następnie dokonano otwarcia ofert i odczytano następujące dane

FIRMA

data i godzina złożenia

 

 

Wadium

Sposób złożenia

Cena oferty brutto

KB-Projekty Konstrukcyjne sp. z o.o.Ul. Łokietka 8c/70 30-010 Kraków 28.03.2019Godz. 10.22 tak osobiście  681904,62
Koszt-bud Dariusz MajerUl. Dworcowa 10/3 44-190 Knurów 28.03.2019Godz. 10.42 tak pocztex  725700,00
EC INDUSTRIA Krzysztof Holwek ul. Cynkowa 21, 95-200 Piątkowisko 28.03.2019Godz. 13.40 nie pocztex  650670,00
WASKO PROJEKT DESIGN sp. z o.o. ul. Bursztynowa 5 31-213 Kraków 29.03.2019Godz. 8.52 tak osobiście  396060,00
Biuro Architekt Kaczmarczyk ul. Mickiewicza 9a 34-200 Sucha Beskidzka 29.03.2019godz. 9.06 tak osobiście  246000,00

7. Na tym zakończono czynność otwarcia ofert

8. Protokół sporządził Marcin Belon

Napisz komentarz