Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu

przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla inwestycji przebudowa i rozbudowa budynku Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie, ozn. postępowania 2/2019

 1. W dniu 15 lipca 2019, o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego przeprowadzono czynność otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu.
 2. Otwarcie ofert przeprowadziła p. Jolanta Szymanek – konsultant Zamawiającego.
 3. W otwarciu ofert uczestniczyła także po stronie Zamawiającego p. Ewa Szafran – Przewodnicząca Komisji Przetargowej oraz przedstawiciele Wykonawców – zgodnie z listą dołączoną do niniejszego protokołu.
 4. Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. kwotę 600 000 PLN brutto.
 5. W niniejszym postępowaniu, przed upływem terminu składania ofert złożono 2 oferty. Wszystkie oferty zostały złożone w sposób przewidziany w treści SIWZ.
 6. Następnie dokonano otwarcia ofert i odczytano następujące dane

FIRMA i adres

data i godzina złożenia

 

 

Wadium

Sposób złożenia

Cena oferty brutto

Konsorcjum Firm:1. Biuro Inwestora – BudowyZbigniew Bielak

ul. Beskidzka 22 lok. 19

30-611 Kraków

2. Zespół Rzeczoznawców i Ekspertów BUDOX, ul. Strzelców Bytomskich 18, 41-902 Bytom

12.07.2019 godz. 13.10 tak osobiście 593 460 PLN
Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji „Inwestor” s.c. Maciej Strzałkowski, Wiesław Strzałkowskiul Jaworowa 2,41-310 Dąbrowa Górnicza 15.07.2019r. godz. 9.30 tak osobiście 702 000 PLN

7. Na tym zakończono czynność otwarcia ofert

8. Protokół sporządziła Jolanta Szymanek.

Lista obecności wykonawców na czynności otwarcia ofert w dniu 15.07.2019

dotyczy:        przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla inwestycji przebudowa i rozbudowa budynku Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie

 

 

 1. Imię i nazwisko:  Strzałkowski Wiesław                firma: Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji „Inwestor” s.c.
 2. Imię i nazwisko:………………………………………………. firma: ………………………………………………………
 3. Imię i nazwisko:………………………………………………. firma: ………………………………………………………
 4. Imię i nazwisko:………………………………………………. firma: ………………………………………………………
 5. Imię i nazwisko:………………………………………………. firma: ………………………………………………………
 6. Imię i nazwisko:………………………………………………. firma: ………………………………………………………

Napisz komentarz

Musisz się zalogować żeby napisać komentarz.