Wybór oferty najkorzystniejszej

 

Wybór oferty najkorzystniejszej

 

Dotyczy: Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej zamiennej oraz wykonawczej zamiennej dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie.

 

  1. Działając imieniem Zamawiającego, informuję o wyborze oferty złożonej przez Biuro Architekt Kaczmarczyk s.c. z siedzibą przy ul. Mickiewicza 9a, 34-200 Sucha Beskidzka, jako najkorzystniejszej w niniejszym postępowaniu.
  2. Informuję o punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:
Nazwa Wykonawcy Cena oferty w PLN brutto ilość punktów za cenę Doświadczenie projektanta Ilość punktów za doświadczenie projektanta Łączna ilość punktów
Biuro Architekt Kaczmarczyk s.c. ul. Mickiewicza 9a, 34-200 Sucha Beskidzka 246000 60 7 40 100,00
Koszt Bud Dariusz Majer, ul. Dworcowa 10/3, 44-100 Knurów 725700 20,34 1 5,71 26,05
KB-projekty konstrukcyjne sp. z o.o., ul. Łokietka 8c/70, 30-010 Kraków 681904,62 21,65 2 11,43 33,07
EC industria Krzysztof Holwek, ul. Cynkowa 21, 95-200 Piątkowisko 650670 22,68 1 5,71 28,40
Wasko projekt design sp. z o.o., ul. Bursztynowa 5, 31-213 Kraków 396060 37,27 2 11,43 48,70

 

  1. Z niniejszego postępowania nie odrzucono ani nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

 

⇨ DOKUMENT DO POBRANIA

Napisz komentarz