Wyniki Zaproszenia do składania ofert na weryfikację dokumentacji projektowej

W dniu 18.04.2018 wybrano Wykonawcę przedmiotu zamówienia. Jest nim firma pn. Jerzy Boruta Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji PROBADEX-KRAKÓW, ul. Mokra 20, 32-005 Niepołomice.