Zaproszenie do składania ofert na regularne świadczenie usług porządkowych

ZAPYTANIE O CENĘ

I. Informacje ogólne

1. Nazwa zamówienia:  REGULARNE ŚWIADCZENIE USŁUG PORZĄDKOWYCH WEWNĄTRZ BUDYNKU GALERII ORAZ PRZYLEGAJĄCYCH TERENÓW ZEWNĘTRZNYCH

 

2. Osoba  odpowiedzialna  za przeprowadzenie zapytania o cenę:
KATARZYNA M. LASKOWSKA – Kierownik Administracyjno-Wykonawczy

 

3. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest REGULARNE ŚWIADCZENIE USŁUG PORZĄDKOWYCH WEWNATRZ BUDYNKLU GALERII ORAZ PRZYLEGAJACYCH TERENÓW ZEWNĘTRZNYCH, metraż ok. 2.500m2

3.1   . Czas trwania umowy:  od 02-01-2020 r. do 31 – 12 – 2020 r. z zastrzeżeniem, że Zleceniodawca będzie miał prawo przed terminem zakończenia umowy wypowiedzieć ją (bez prawa do dalszego wynagrodzenia dla Zleceniobiorcy) z uwagi na rozpoczęcie prac budowlanych w budynku w związku z modernizacją.

3.2   . Sposób rozliczania: faktura miesięczna wystawiana w ostatnim dniu miesiąca po wykonanej usłudze

3.3   . Ilość zatrudnionych osób: 1 lub 2 osoby

3.4   . Zagwarantowanie zastępstwa, podczas nieobecności pracownika

3.5   . Zagwarantowanie narzędzi do pracy ( mopy, miotły, szufle do śniegu, odkurzacz elektryczny, wiaderka, ściereczki (różne kolory do: pomieszczeń biurowych, sanitariatów, pomieszczeń socjalnych, pomieszczeń ogólnodostępnych), szczotki do szorowania, worki na śmieci, etc) oraz środków do mycia ( szyb, mebli, łazienek (armatury, sanitariatów, etc), a także w okresie zimowym – piasek do posypywania– po  stronie oferenta

3.6   . Możliwość odliczenia PFRON

3.7   . Zakres czynności:

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.1. Pomieszczenia biurowe

 

 Lp. 

 

MIEJSCE

PORZĄDKOWANIA

 

ZAKRES CZYNNOŚCI

 

KRYTERIA JAKOŚĆI

 

CZĘSTOTLIWOŚĆ

1.

Meble, półki, stoły, krzesła  i wyposażenie

A)      Przetrzeć  wilgotną  ściereczką  bawełnianą  z  kurzuB)     Miejsca  zabrudzone doczyścić

C)     Wytrzeć  do  sucha

Czyste  bez  śladów

kurzu, plam i smug

2 x w tygodniu

2.

Parapety

A)      Przetrzeć  wilgotną  ściereczką  bawełnianą  z  kurzuB)     Miejsca  zabrudzone doczyścić

C)     Wytrzeć  do  sucha

Czyste  bez  śladów

kurzu, plam i smug

2 x w tygodniu

3.

Kosze na  śmieci

A) Opróżnić  kosz  z  jego  zawartości przetrzeć kosz wilgotną ściereczką  i wymienić  worek  na  śmieciB) Zdezynfekować kosz  i wytrzeć do sucha

Czyste  bez  śladów

po zawartości

A) Codziennie w dni rob.

B) 1 x w  tygodniu

4.

Podłogi / wykładziny dywanowe

A) OdkurzyćB) Miejsca  zabrudzone doczyścić 

Czyste  bez  śladów

brudu, kurzy i plam

  A)   2 x w tygodniu

B)  według potrzeb

5.

Podłogi / parkiet, panele

A) Pozamiatać  i  umyć  całą  powierzchnię  podłóg odpowiednim środkiem     UWAGA – na  mokro  myjemy  tylko  podłogi wodoodporneB) Miejsca  zabrudzone, gruntownie doczyścić

Czyste  bez  śladów

brudu, kurzy, plam

i  smug

  A)   2 x w tygodniu

B)  według potrzeb

6.

Kaloryfery

A)      ( Płytowe ) przemyć  wodą  z  dodatkiem  środka  myjącego  powierzchnie  frontowe  przy  pomocy  ściereczki  bawełnianejB)       ( Żeberkowe ) odkurzyć  z  kurzu  przy  pomocy  odkurzacza

 

Czyste  bez  śladów

kurzu  i  plam

według  potrzeb

nie  rzadziej  niż

1 x w miesiącu

7.

Drzwi do pomieszczeń sprzątanych

A)      Umyć  wodą  z  dodatkiem  środka  myjącego za pomocą ściereczki  bawełnianejB)      Wytrzeć  ściereczką  bawełnianą  do  sucha

 

Czyste bez śladów

kurzu, plam i smug

2x w miesiącu

8.

Przeszklenia:

przeszklone drzwi

do  pomieszczeń sprzątanych, przeszklone ścianki działowe

A) Umyć  wodą  z  dodatkiem  środka  myjącego za pomocą ściereczki  bawełnianejB) Wytrzeć  i wypolerować ściereczką  bawełnianą

Czyste  bez  śladów

kurzu, plam i smug

Według potrzeb

9.

Usuwanie  pajęczyn

Usunąć  wszystkie  wiszące  pajęczyny  przy  pomocy miotełki pajęczarki  lub  odkurzacza

Czyste  bez  śladów

pajęczyn

Według potrzeb

 10.

Urządzenia  biurowe – telefony, faksy, wyłączony sprzęt IT: komputery, monitory, drukarki, skanery, ksero itp.

Przetrzeć  z  kurzu  używając  suchej  ściereczki  bawełnianej

Czyste  bez  śladów

kurzu

1 x w tygodniu

11.

Lampy  sufitowe

A) Jeżeli  jest  to  konieczne  należy  lampę  odłączyć  od  napięcia, i  zdemontować  ją  w  celu  umycia ( odpowiedzialny  elektryk )B) Odkurzyć  lampę  przy  pomocy  miotełki  do  kurzu ( pajęczarka )C)  Przetrzeć  wilgotną  ściereczką  z  resztek  kurzu  i  wytrzeć  do  sucha ( za  punkt B i C  odpowiedzialny  jest  pracownik  wykonujący  prace  porządkowe )

D) Zainstalować  i  podłączyć  ponownie  lampę ( odpowiedzialny  elektryk )

Czyste  bez  śladów

brudu, kurzy, plam

i  smug

2 x w roku

12

Okna otwieralne

A)               Umyć  wodą  z  dodatkiem  środka  myjącego  przy  pomocy  wysięgnika  z  wkładem  bawełnianym  lub  urządzenia  myjącegoB)               Wytrzeć  wysięgnikiem  z  wkładem  bawełnianym  do  suchaC)               Przetrzeć powierzchnie szyb płynem do mycia szyb w celu usunięcia plam i smug

Czyste bez śladów

zabrudzeń, plam

i  smug

2 x w roku

 

 

 

3.7.2. Pomieszczenia sanitarne

 

 Lp. 

 

MIEJSCE

PORZĄDKOWANIA

 

ZAKRES CZYNNOŚCI

 

KRYTERIA JAKOŚĆI

 

CZĘSTOTLIWOŚĆ

1.

Drzwi

A)    Umyć wodą z dodatkiem środka myjąco – dezynfekującegoB)    Wytrzeć do sucha

Czyste  bez  śladów

Smug i plam

2 x w  miesiącu

2.

Lustra

A) Spryskać płynem do szybB) Wypolerować powierzchnię lustra

Czyste bez smug

Codziennie w dni rob.

3.

Muszle klozetowe , deski sedesowe i pisuary

A) Umyć wodą z dodatkiem środka myjąco – dezynfekującego, w przypadku występowania osadu kamiennego polać silnym środkiem kwasowym i pozostawić na kilka minut, a następnie dokładnie spłukać wodąB) Uzupełnić wkłady do WC, papier toaletowy, ręczniki i mydło

Czyste bez śladów zabrudzeń

Codziennie w dni rob.

4.

Umywalki

Umyć wodą z dodatkiem środka myjąco – dezynfekującego, wytrzeć do sucha 

Czyste bez zabrudzeń

Codziennie w dni rob.

5.

Baterie

A) Przetrzeć wilgotną szmatką ze środkiem myjąco – dezynfekującymB) Przetrzeć do sucha i wypolerować

Czyste bez smug i zabrudzeń

Codziennie  w dni rob.

6.

Kosze na  śmieci

A) Wyciągnąć worek ze śmieciami, przetrzeć na mokro koszB) Umyć  wodą  z  dodatkiem  środka  myjąco–dezynfekującegoC) Wytrzeć do sucha

D) Założyć nowy worek na śmieci

Czysty  i zdezynfekowany

Codziennie w dni rob.(A i D)

1 x w tygodniu ( B i C)

7.

Podłogi

A)  Pozamiatać i zebrać śmieciB) Zmyć wodą z dodatkiem środka myjąco – dezynfekującego

Czyste  bez  śladów zabrudzeń  i  plam

Codziennie  w dni rob.

8.

Parapety

A) Przetrzeć  wilgotną  ściereczką  bawełnianą  z  kurzuB) Wytrzeć  do  sucha

Czyste  bez  śladów

kurzu, plam i smug

Codziennie w dni rob.

9.

Usuwanie  pajęczyn

Usunąć  wszystkie  wiszące  pajęczyny  przy  pomocy  miotełki pajęczarki  lub  odkurzacza

Czyste  bez  śladów

pajęczyn

według potrzeb

10.

Kaloryfery

A) ( Płytowe ) przemyć  wodą  z  dodatkiem  środka  myjącego  powierzchnie  frontowe  przy  pomocy  ściereczki  bawełnianejB) ( Żeberkowe ) odkurzyć  z  kurzu  przy  pomocy odkurzacza

Czyste  bez  śladów

kurzu  i  plam

według  potrzeb

nie  rzadziej  niż

1 x w miesiącu

11.

Lampy  sufitowe

A) Jeżeli  jest  to  konieczne  należy  lampę  odłączyć  od  napięcia i  zdemontować  ją  w  celu  umycia ( odpowiedzialny  elektryk )B) Odkurzyć  lampę  przy  pomocy  miotełki  do  kurzu ( pajęczarka )

C) Przetrzeć  wilgotną  ściereczką  z  resztek  kurzu  i  wytrzeć  do  sucha

( za  punkt  B i C  odpowiedzialny  jest  pracownik  wykonujący  prace  porządkowe )

D) Zainstalować  i  podłączyć  ponownie  lampę ( odpowiedzialny  elektryk )

 

Czyste  bez  śladów

brudu, kurzy, plam

i  smug

2 x w roku

12.

Okna otwieralne

A)     Umyć  wodą  z  dodatkiem  środka  myjącego  przy  pomocy  wysięgnika  z  wkładem  bawełnianym  lub  urządzenia  myjącegoB)     Wytrzeć  wysięgnikiem  z  wkładem  bawełnianym  do  suchaC)     Przetrzeć powierzchnie szyb płynem do mycia szyb w celu usunięcia

plam i smug

Czyste bez śladów

zabrudzeń, plam

i  smug

2 x w roku

 

3.7.3. Ciągi komunikacyjne ( hole, galerie, klatki schodowe, etc.).

 

 Lp. 

 

MIEJSCE

PORZĄDKOWANIA

 

ZAKRES CZYNNOŚCI

 

KRYTERIA JAKOŚĆI

 

CZĘSTOTLIWOŚĆ

1.

Podłogi

A) Pozamiatać  i  umyć  całą  powierzchnię  podłóg  odpowiednim środkiem         UWAGA– na  mokro  myjemy  tylko  podłogi wodoodporneB) Podłogi  pokryte  wykładziną  dywanową  lub  dywanem  odkurzamy

przy  pomocy  odkurzacza

C) Odkurzyć całą  powierzchnię parkietu, nanieść odpowiedni środek (wosk).

D)  Wypolerować parkiet maszyną polerską.

Czyste bez śladów

śmieci, kurzu  i  plam

Codziennie w dni rob. ( A i B)

 4 x w roku (dot. C i D)

2.

 Balustrady, poręcze

A) Przetrzeć  wilgotną ściereczkąB) Wypolerować

Czyste  bez  śladów kurzu, smug

wg potrzeb

3.

Parapety

A) Umyć wodą  z dodatkiem odpowiedniego środkaB) Wytrzeć  do  sucha

Czyste  bez  śladów

kurzu, plam i smug

Codziennie w dni rob.

4.

Kosze  na  śmieci

A)    Opróżnić  kosz  z  jego  zawartości przetrzeć wilgotną ściereczkąB)    Umyć wodą z dodatkiem środka myjąco – dezynfekującegoC)    Wytrzeć do sucha

D)    Założyć nowy worek

Czysty  i zdezynfekowany

Codziennie w dni rob. (A i D )

1 x  w  tygodniu (dot. B i C)

6.

Wycieraczki

 Wytrzepać i ewentualnie odkurzyć  przy  pomocy  odkurzacza  z  kurzu   i zanieczyszczeń

Czyste bez śladów

zanieczyszczeń i śmieci

Codziennie w dni rob.

7.

Drzwi  do pomieszczeń sprzątanych

 A) Umyć wodą z dodatkiem środka myjącegoB)  Wytrzeć  ściereczką do suchaC) Drzwi szklane spryskać płynem i wypolerować do sucha

Czyste bez plam, kurzu

i smug

2 x w miesiącu

8.

Kaloryfery

A) ( Płytowe ) przemyć  wodą  z  dodatkiem  środka  myjącego  powierzchnie  frontoweB) ( Żeberkowe ) odkurzyć  z  kurzu  przy  pomocy  odkurzacza

Czyste  bez  śladów

kurzu  i  plam

według  potrzeb

nie  rzadziej  niż

1 x w miesiącu

9.

Przeszklenia w wiatrołapie oraz lustro w holu głównym

A)     Umyć  wodą  z  dodatkiem  środka  myjącego  przy  pomocy  wysięgnika  z  wkładem  bawełnianym  lub  urządzenia  myjącegoB)     Wytrzeć  wysięgnikiem  z  wkładem  bawełnianym  do  suchaC)     Przetrzeć powierzchnie szyb płynem do mycia szyb w celu usunięcia plam i smug

Czyste bez śladów

zabrudzeń, plam

i  smug

1 x w miesiącu

10

Okna

A)     Umyć  wodą  z  dodatkiem  środka  myjącego  przy  pomocy  wysięgnika  z  wkładem  bawełnianym  lub  urządzenia  myjącegoB)     Wytrzeć  wysięgnikiem  z  wkładem  bawełnianym  do  suchaC)     Przetrzeć powierzchnie szyb płynem do mycia szyb w celu usunięcia plam i smug

Czyste bez śladów

zabrudzeń, plam

i  smug

2 x w roku

 

3.7.4. Pomieszczenia socjalne

 Lp. 

 

MIEJSCE

PORZĄDKOWANIA

 

ZAKRES CZYNNOŚCI

 

KRYTERIA JAKOŚĆI

 

CZĘSTOTLIWOŚĆ

1.

Półki, stoły, krzesła,

blaty kuchenne

A) Przetrzeć  wilgotną  ściereczką  bawełnianą  z  kurzuB) Wytrzeć  do  sucha

Czyste  bez  śladów

kurzu, plam i smug

Codziennie w dni robocze

2.

Lodówki

A) Umyć wodą z odpowiednim środkiemB) Wytrzeć do sucha

Czyste bez zabrudzeń

2 x w roku

3.

Mycie sprzętu  kuchennego np. mikrofalówek

A) Umyć wodą z odpowiednim środkiemB) Wytrzeć do sucha

Czyste bez zabrudzeń

według  potrzeb

4.

Mycie ekspresu do kawy

A) Opróżnić z zawartościB) Umyć wodą z odpowiednim  środkiem oraz samą wodąC) Wytrzeć do sucha

Czyste bez  zawartości i zabrudzeń

Codziennie  w dni robocze

5.

Meble kuchenne

A) Przetrzeć wilgotną ściereczkąB) Wytrzeć do sucha

Czyste bez śladów plam, kurzu, smug

1 x w miesiącu

6.

Parapety

A)  Przetrzeć wilgotną ściereczką z odpowiednim środkiemB)  Wytrzeć do sucha

 

Czyste bez kurzu i smug

Codziennie  w dni robocze

7.

Kosze na śmieci

A) Opróżnić kosz z zawartości i wymienić worekB) Umyć kosz i zdezynfekować, wytrzeć do sucha

Czyste bez zawartości

A)     codziennie  w dni robocze

B)  1 x w tygodniu

8.

Podłogi

Pozamiatać  i  umyć  całą  powierzchnię  podłóg  odpowiednim środkiem     UWAGA– na  mokro  myjemy  tylko podłogi wodoodporne 

Czyste bez śladów

śmieci, kurzu  i  plam

Codziennie  w dni robocze

9.

Drzwi  do pomieszczeń sprzątanych

A) Umyć wodą z dodatkiem odpowiedniego środkaB) Wytrzeć ściereczką do sucha

Czyste bez śladów rąk, kurzu, smug

2 x w miesiącu

10.

Kaloryfery

A) ( Płytowe ) przemyć  wodą  z  dodatkiem  środka  myjącego  powierzchnie  frontowe  przy  pomocy  ściereczki  bawełnianejB) ( Żeberkowe ) odkurzyć  z  kurzu  przy  pomocy  odkurzacza

Czyste  bez  śladów

kurzu , zabrudzeń

1 x w miesiącu

11.

Usuwanie  pajęczyn

Usunąć  wszystkie  wiszące  pajęczyny  przy  pomocy  miotełki pajęczarki  lub  odkurzacza

Czyste  bez  śladów

pajęczyn

według  potrzeb

12.

Lampy  sufitowe

A) Jeżeli  jest  to  konieczne  należy  lampę  odłączyć  od  napięcia,i  zdemontować  ją  w  celu  umycia (odpowiedzialny  elektryk)B) Odkurzyć  lampę  przy  pomocy  miotełki  do  kurzu (pajęczarka)

C) Przetrzeć  wilgotną  ściereczką  z  resztek  kurzu  i  wytrzeć  do  sucha

(za  punkt  B  i C  odpowiedzialny  jest  pracownik  wykonujący  prace  porządkowe)

D) Zainstalować  i  podłączyć  ponownie  lampę (odpowiedzialny  elektryk)

Czyste  bez  śladów

brudu, kurzu, plam

i  smug

2 x w roku

Umowa może przewidywać okresy przestoju z prawem do wynagrodzenia lub z prawem do zlecenia zamiennego (usługi porządkowe w dodatkowe dni)

3.7.5. Teren zewnętrzny

 Lp. 

 

MIEJSCE

PORZĄDKOWANIA

 

ZAKRES CZYNNOŚCI

 

KRYTERIA JAKOŚĆI

 

CZĘSTOTLIWOŚĆ

 

1.

Chodniki, parking, wejścia do budynku

 

A) Zamiatanie chodnikówB) Sprzątanie terenu wokół budynkuC) Usuwanie śmieci i liści z chodników

D) W okresie zimowym odśnieżanie

E) W okresie zimowym posypywanie piaskiem

F) mycie na mokro kładki wejściowej do Galerii

Bez  zanieczyszczeń A) 7 dni w tygodniuB) wg potrzebC) 7 dni w tygodniu

D) i E) wg potrzeb 7 dni w tygodniu

F) co 2 tygodnie

 

 

 

II. Zapytanie o cenę:                    

 1. 1.      Termin składania ofert do dnia 11.12.2019 r. do godz. 12:00 na adres email: laskowska@bunkier.art.pl (decyduje godzina wpływu na podane konto e-mail Galerii), tytułem „REGULARNE ŚWIADCZENIE USŁUG PORZĄDKOWYCH WEWNĄTRZ BUDYNKLU GALERII ORAZ PRZYLEGAJACYCH TERENÓW ZEWNĘTRZNYCH”
 2. 2.      Pożądany termin rozpoczęcia współpracy: 02.01.2020 r.
 3. 3.      Wymagane dokumenty: aktualna polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zaświadczenie potwierdzające status podatnika VAT
 4. 4.      Wykonawca przez cały czas trwania umowy musi być wpisany na listę podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT prowadzoną przez Szefa Administracji Skarbowej.
 5. 5.      W przypadku pytań technicznych prosimy je przesłać na adres mailowy:  laskowska@bunkier.art.pl
 6. 6.      Oferty proszę składać podając całościową kwotę netto dla całego kontraktu wraz z środkami czystości  oraz terminem rozpoczęcia współpracy.
 7. 7.      Kryteria oceny: 50% termin 50 % cena. W przypadku złożenia ofert przez dwóch lub więcej Wykonawców z identyczną najniższą ceną decydujący będzie krótszy termin realizacji.
 8. 8.      Adres realizacji: Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, pl. Szczepański 3a, 31-011 Kraków.

III. Obowiązek informacyjny:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) dalej „RODO” informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”, z siedzibą pl. Szczepański 3a, 31-011 Kraków, samorządowa instytucja kultury wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków pod numerem 12, NIP 675-000-44-94, REGON 000278008, e-mail: sekretariat@bunkier.art.pl, tel. +48 124231243, zwanym dalej Galerią
 2. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Galerię można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych, adres email: iod@bunkier.art.pl.
 3. obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; brak podania ww. danych osobowych może uniemożliwić udział w postępowaniu ;
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO w celu związanym z postępowaniem przetargowym prowadzonym na podstawie art. 701 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2018 nr 1025), oraz w celach realizacji tzw. uzasadnionego interesu administratora danych w związku z rozpatrywaniem skarg i zgłoszonych roszczeń oraz obrony przed potencjalnymi roszczeniami
 5. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów (firmy świadczące usługi serwisowe, firmy kurierskie),
 6. dane osobowe Oferenta będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy. W przypadku, jeżeli przetwarzanie będzie prowadzone w związku z dochodzeniem roszczeń, dane będą przechowywane przez okres wymagany do zamknięcia sprawy, a następnie przez okres wynikający z obowiązków archiwizacyjnych Jednostki. Okresy te dotyczą również Oferentów, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze, lub zostali wykluczeni z postępowania;
 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
 8. osobie, której dane dotyczą przysługuje:
  1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do jej danych osobowych,
  2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych,
  3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
  4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, (Biuro Generalnego Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa);
  5. osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
   1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b lub d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
   2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
   3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wykonawcy zobowiązani są do dochowania obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w stosunku do osób, których dane osobowe przekazał Zamawiającemu w związku z udziałem w postępowaniu.

 

Napisz komentarz