Zaproszenie: konsultacje społeczne

Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki zaprasza wszystkich zainteresowanych planowanymi działaniami Galerii mieszkańców oraz organizacje pozarządowe do udziału w partycypacjach społecznych.

Spotkanie partycypacyjne odbędzie się w poniedziałek 2 marca 2020 roku o godz. 11 w Bunkrze Sztuki,  przy Placu Szczepańskim 3a w Krakowie.

Spotkanie związane jest z deklaracją o przystąpieniu Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki do ubiegania się o środku z Programu Kultura MF EOG 2014-2021. Spotkanie będzie miało formę konsultacji społecznych. Przedmiotem konsultacji będą działania, jakie Galeria planuje podjąć w związku z ubieganiem się o środki w w/w. Programie. Celem spotkania jest poinformowanie o planowanych działaniach oraz ich skonsultowanie z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi, aby w jak największym stopniu odpowiadały one potrzebom obywateli i NGO.

Zależy nam, aby planowane działania w jak największym stopniu spełniały Państwa wymagania, dlatego mamy nadzieję, że zechcecie Państwo wziąć udział w konsultacjach społecznych.

Wstęp wolny.

W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji i prosimy o kontakt press@bunkier.art.pl