Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania „Przebudowa i rozbudowa budynku Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie”

Nr postępowania: 1

Kraków, 26.06.2020 r.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                              wg rozdzielnika
Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki
Plac Szczepański 3A,
31-011 Kraków

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 poz.1843, dalej jako „PZP”). pn „Przebudowa i rozbudowa budynku Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie”.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy PZP unieważnia przedmiotowe postępowanie z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego postępowania.

Uzasadnienie:

Zamawiający informuje, iż oferta firmy Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych i Transportowych „CECHINI” Stanisław i Józef CECHINI Sp. jawna 33-380 Krynica Zdrój ul. Pułaskiego 29 spełnia wymagania Zamawiającego i otrzymała w sumie 89,69 punktów. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia to 22.200.000,00 zł brutto, cena najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych i Transportowych „CECHINI” Stanisław i Józef CECHINI Sp. jawna 33-380 Krynica Zdrój ul. Pułaskiego 29 wynosi 24.791.507,96 zł brutto i przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego postępowania, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty.

 Zawiadomienie można pobrać pod linkiem:

Bunkier Sztuki – unieważnienie przetargu na generalnego wykonawcę

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

l.p. nazwa wykonawcy kryterium: cena – 60% kryterium: doświadczenie -30% kryterium:

jakość – 10%

punkty razem
 

wartość brutto

 

pkt

 

D1 – 20%

 

 

D2 – 5%

 

D3 – 5%

ilość pkt ilość pkt ilość pkt ilość pkt pkt
1 ZRB Paciej Sp. z o.o.

ul. Osiecka 3A

32-300 Olkusz

 

 

22.202.320,79 zł

 

55,49

 

2

 

4,44

 

3

 

0,29

 

5

 

0,64

 

91

 

6,28

 

67,14

2 Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych i Transportowych „CECHINI”

Stanisław i Józef CECHINI Sp. jawna33-380 Krynica Zdrój ul. Pułaskiego 29

 

24.791.507,96 zł

 

49,69

 

9

 

20,00

 

51

 

5,00

 

39

 

5,00

 

145

 

10,00

 

89,69

3 ERBUD S.A.

ul. F. Klimczaka 1

02-797 Warszawa

 

 

28.597.040,20 zł

 

43,08

 

5

 

11,11

 

5

 

0,49

 

7

 

0,90

 

135

 

9,31

 

64,89

4 CZ.P.B.P. Przemysłówka” S.A.

ul. Pułaskiego 25

42-200 Częstochowa

 

 

21.830.204,52 zł

 

56,43

 

3

 

6,67

 

4

 

0,39

 

7

 

0,90

 

145

 

10,00

 

 

74,39

5 AGA – Bauservice

Sp. z o.o

Ul. Żabiniec 35

31-215 Kraków.

 

 

22.058.595,59 zł

 

55,85

 

0

 

0,00

 

33

 

3,24

 

37

 

4,74

 

145

 

10,00

 

73,83

6 Konsocjum:

Lider Konsorcjum: PBO Śląsk Sp. z o.o. ,41-208  Sosnowiec, ul. Wojska polskiego 136A,

Członek Konsorcjum: WODPOL Sp. z o.o., 34-300 Żywiec, Ul. Ks. Pr.St.Słonki 24

 

 

22.163.826,38 zł

 

55,58

 

5

 

11,11

 

10

 

0,98

 

10

 

1,28

 

145

 

10,00

 

78,95

7 RE-BAU Sp. z o.o.

Ul. Armii Krajowej 19

30-150 Kraków

 

 

20.532.390,00 zł

 

60,00

 

5

 

11,11

 

6

 

0,59

 

9

 

1,15

 

145

 

10,00

 

82,85

 

 

 

Napisz komentarz

Musisz się zalogować żeby napisać komentarz.