21.09.2020

Kraków, dnia 21.09.2019 r.   ZAPYTANIE O CENĘ Informacje ogólne Nazwa zamówienia: REGULARNE ŚWIADCZENIE USŁUG PORZĄDKOWYCH W POMIESZCZENIACH WYNAJMOWANYCH PRZEZ GALERIĘ SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ „BUNKIER SZTUKI”   Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie zapytania o cenę: KATARZYNA M. LASKOWSKA – Kierownik Administracyjno-Wykonawczy   Opis przedmiotu zamówienia REGULARNE (…)

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
14.09.2020

Nr postępowania: 2 Kraków, 10.09.2020 r.     ZAMAWIAJĄCY:                                                                              Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki Plac Szczepański 3A, 31-011 Kraków wg rozdzielnika   Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – (…)

Galeria nieczynna w dniu 4 września 2020
31.08.2020

Z powodu przerw w dostawie prądu w dniu 4 września 2020 galeria będzie nieczynna. Przepraszamy za utrudnienia i zapraszamy ponownie w sobotę, 5 września, w godzinach 12–18 na wystawę Adama Rzepeckiego Stary Rzepecki patrzy na młodego Rzepeckiego oraz Doroty Nieznalskiej Sprawa Stanisława Pyjasa, a (…)

ZESTAWIENIE OFERT przetargu nieograniczonego na przebudowę i rozbudowę budynku
17.07.2020

Dotyczy:     przetargu nieograniczonego na przebudowę i rozbudowę budynku Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie, opublikowanego w BZP w dniu 02.07.2020 r. pod nr 557503-N-2020.  ZESTAWIENIE OFERT otwartych w dniu 17 lipca 2020 r. o godzinie 12:15 Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 22 200 000 (…)

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU
13.07.2020

Odpowiedzi na pytania do ogłoszenia nr 557503 -N-2020 z dnia 2.7.2020 (Zamawiający: Galeria Sztuki Współczesnej  Bunkier Sztuki w Krakowie; Nr postępowania: 2): Pytanie 1: http://bunkier.art.pl/wp-content/uploads/2020/07/pytanie-z-odpow..pdf Pozostałe pytania: http://bunkier.art.pl/wp-content/uploads/2020/07/Pytania-uzupełnienie.pdf

Przebudowa i rozbudowa budynku Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
02.07.2020

Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki informuje że w dniu 2.7.2020 w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało umieszczone ogłoszenie nr.  557503-N-2020 o zamówieniu: “Przebudowa i rozbudowa budynku Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie” Treść ogłoszenia można zobaczyć pod następującym adresem: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=3c86bbef-3d0f-407d-8b25-46d0a67d67b2  Link do dokumentacji: http://bunkier.art.pl/UZP-Nowe/UZP.html  (…)

Przerwa w funkcjonowaniu księgarni
01.07.2020

W związku z planowanym remontem budynku Bunkra Sztuki oraz rozpoczętym procesem przeprowadzki księgarnia BUNKIER Bookstore MOCAK od 1 lipca 2020 zawiesza swoją działalność przy pl. Szczepańskim 3a. Księgarnia wznowi działalność w zastępczej siedzibie Galerii, do której przeniesienie odbędzie się jeszcze w tym roku.