02.07.2020

Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki informuje że w dniu 2.7.2020 w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało umieszczone ogłoszenie nr.  557503-N-2020 o zamówieniu: “Przebudowa i rozbudowa budynku Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie” Treść ogłoszenia można zobaczyć pod następującym adresem: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=3c86bbef-3d0f-407d-8b25-46d0a67d67b2  Link do dokumentacji: http://bunkier.art.pl/UZP-Nowe/UZP.html  (…)

01.07.2020

W związku z planowanym remontem budynku Bunkra Sztuki oraz rozpoczętym procesem przeprowadzki księgarnia BUNKIER Bookstore MOCAK od 1 lipca 2020 zawiesza swoją działalność przy pl. Szczepańskim 3a. Księgarnia wznowi działalność w zastępczej siedzibie Galerii, do której przeniesienie odbędzie się jeszcze w tym roku.

26.06.2020

Nr postępowania: 1 Kraków, 26.06.2020 r. ZAMAWIAJĄCY:                                                                              wg rozdzielnika Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki Plac Szczepański 3A, 31-011 Kraków Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (…)

19.06.2020

Kraków, 19.06.2020 r. W imieniu Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie (dalej jako „Galeria”), zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o złożenie oferty na wykonanie usługi polegającej na dostawie artykułów papierniczych, biurowych i higienicznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem umowy jest dostawa (…)

18.06.2020

W imieniu Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie, zwracamy się do Państwa zapytaniem ofertowym na druk oraz montaż tapet reklamowych i przygotowania informacji tekstowych wycinanych z folii samoprzylepnej wraz z montażem wg projektów każdorazowo dostarczonych przez Galerię w okresie od 1 lipca do (…)

09.06.2020

Informacja z otwarcia ofert złożonych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: „Przebudowa i rozbudowa budynku Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie”. Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych  (tekst jednolity: (…)

27.05.2020

I Informacje ogólne 1. Nazwa zamówienia: ŚWIADCZENIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA OBSŁUDZE ZWIEDZAJĄCYCH I PILNOWANIU WYSTAW/WYDARZEŃ   2. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie zapytania o cenę: KATARZYNA M. LASKOWSKA – Kierownik Administracyjno-Wykonawczy   3. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest REGULARNE ŚWIADCZENIE USŁUG OBSŁUGI ZWIEDZAJĄCYCH I (…)