Przebudowa i rozbudowa budynku Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
02.07.2020

Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki informuje że w dniu 2.7.2020 w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało umieszczone ogłoszenie nr.  557503-N-2020 o zamówieniu: “Przebudowa i rozbudowa budynku Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie” Treść ogłoszenia można zobaczyć pod następującym adresem: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=3c86bbef-3d0f-407d-8b25-46d0a67d67b2  Link do dokumentacji: http://bunkier.art.pl/UZP-Nowe/UZP.html  (…)

Przerwa w funkcjonowaniu księgarni
01.07.2020

W związku z planowanym remontem budynku Bunkra Sztuki oraz rozpoczętym procesem przeprowadzki księgarnia BUNKIER Bookstore MOCAK od 1 lipca 2020 zawiesza swoją działalność przy pl. Szczepańskim 3a. Księgarnia wznowi działalność w zastępczej siedzibie Galerii, do której przeniesienie odbędzie się jeszcze w tym roku.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania „Przebudowa i rozbudowa budynku Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie”
26.06.2020

Nr postępowania: 1 Kraków, 26.06.2020 r. ZAMAWIAJĄCY:                                                                              wg rozdzielnika Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki Plac Szczepański 3A, 31-011 Kraków Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (…)

Informacja z otwarcia ofert złożonych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
09.06.2020

Informacja z otwarcia ofert złożonych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: „Przebudowa i rozbudowa budynku Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie”. Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych  (tekst jednolity: (…)

Regulaminu uczestnictwa w wydarzeniach w związku z obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii
19.05.2020

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez Galerię Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie obowiązujący podczas stanu epidemii w związku z zakażeniami SARS-CoV-2. I. Informacje ogólne Zwiedzanie ekspozycji, udział w warsztatach edukacyjnych, koncertach oraz innych wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez Galerię Sztuki Współczesnej (…)

Mariusz Krzysztofik 1977–2020
15.05.2020

Żegnamy wieloletniego współpracownika Bunkra Sztuki Mariusza Krzysztofika, który odszedł 14 maja 2020 r.

Przebudowa i rozbudowa budynku Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie
24.04.2020

Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki informuje że w dniu 24.4.2020 w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało umieszczone ogłoszenie nr. 53367-N-2020 o zamówieniu: “Przebudowa i rozbudowa budynku Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie” Treść ogłoszenia można zobaczyć pod następującym adresem: http://bunkier.art.pl/UZP-Bunkier/ZP400PodgladOpublikowanego_UZP.pdf Link do dokumentacji: http://bunkier.art.pl/UZP-Bunkier/UZP.html (…)