Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania „Przebudowa i rozbudowa budynku Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie”
26.06.2020

Nr postępowania: 1 Kraków, 26.06.2020 r. ZAMAWIAJĄCY:                                                                              wg rozdzielnika Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki Plac Szczepański 3A, 31-011 Kraków Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (…)

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na dostawie artykułów papierniczych, biurowych i higienicznych.
19.06.2020

Kraków, 19.06.2020 r. W imieniu Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie (dalej jako „Galeria”), zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o złożenie oferty na wykonanie usługi polegającej na dostawie artykułów papierniczych, biurowych i higienicznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem umowy jest dostawa (…)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE USŁUGI DRUKU TAPET REKLMOWYCH I PLOTU CIĘTEGO
18.06.2020

W imieniu Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie, zwracamy się do Państwa zapytaniem ofertowym na druk oraz montaż tapet reklamowych i przygotowania informacji tekstowych wycinanych z folii samoprzylepnej wraz z montażem wg projektów każdorazowo dostarczonych przez Galerię w okresie od 1 lipca do (…)

Informacja z otwarcia ofert złożonych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
09.06.2020

Informacja z otwarcia ofert złożonych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: „Przebudowa i rozbudowa budynku Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie”. Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych  (tekst jednolity: (…)

Zapytanie ofertowe - obsługa zwiedzających i pilnowanie wystaw/wydarzeń
27.05.2020

I Informacje ogólne 1. Nazwa zamówienia: ŚWIADCZENIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA OBSŁUDZE ZWIEDZAJĄCYCH I PILNOWANIU WYSTAW/WYDARZEŃ   2. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie zapytania o cenę: KATARZYNA M. LASKOWSKA – Kierownik Administracyjno-Wykonawczy   3. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest REGULARNE ŚWIADCZENIE USŁUG OBSŁUGI ZWIEDZAJĄCYCH I (…)

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi druku katalogu
20.05.2020

W imieniu Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie, zwracamy się do Państwa zapytaniem ofertowym na druk katalogu wystawy Agaty Kus w terminie do 30.7.2020. Prosimy o podanie ceny netto i brutto za całość usługi dla wymienionych wariantów druku. I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (…)

Regulaminu uczestnictwa w wydarzeniach w związku z obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii
19.05.2020

Na podstawie § 5 ust 2 pkt 9  Statutu Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie stanowiącego załącznik do Uchwały nr XCVII/2519/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 marca 2018 r. zmieniającej uchwałę nr LXXIII/911/12 w sprawie nadania statutów miejskim instytucjom kultury – zarządzam (…)