20.05.2020

W imieniu Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie, zwracamy się do Państwa zapytaniem ofertowym na druk katalogu wystawy Agaty Kus w terminie do 30.7.2020. Prosimy o podanie ceny netto i brutto za całość usługi dla wymienionych wariantów druku. I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (…)

19.05.2020

Na podstawie § 5 ust 2 pkt 9  Statutu Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie stanowiącego załącznik do Uchwały nr XCVII/2519/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 marca 2018 r. zmieniającej uchwałę nr LXXIII/911/12 w sprawie nadania statutów miejskim instytucjom kultury – zarządzam (…)

15.05.2020

Żegnamy wieloletniego współpracownika Bunkra Sztuki Mariusza Krzysztofika, który odszedł 14 maja 2020 r.

14.05.2020

Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie Przy Plantach w Krakowie kryje się rzadki skarb. To odważny modernistyczny budynek Galerii Bunkier Sztuki. Otwarcie budowli miało miejsce w 1965 roku. Autorka projektu, Krystyna Tołłoczko-Różyska, zaproponowała śmiałe rozwiązanie: w historyczne centrum Krakowa wprowadziła brutalistyczną bryłę, która (…)

24.04.2020

Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki informuje że w dniu 24.4.2020 w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało umieszczone ogłoszenie nr. 53367-N-2020 o zamówieniu: “Przebudowa i rozbudowa budynku Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie” Treść ogłoszenia można zobaczyć pod następującym adresem: http://bunkier.art.pl/UZP-Bunkier/ZP400PodgladOpublikowanego_UZP.pdf Link do dokumentacji: http://bunkier.art.pl/UZP-Bunkier/UZP.html (…)

23.04.2020

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa jest mechanizmem partycypacji obywatelskiej – narzędziem umożliwiającym mieszkańcom faktyczne współdecydowanie o wydatkowaniu części środków z lokalnego budżetu. Zasadniczym celem Budżetu Obywatelskiego jest większe otwarcie się władz na głos samych mieszkańców, poprzez włączenie ich do dyskusji na temat priorytetów społeczności lokalnej (…)

09.04.2020

§ 1. Fanpage Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie (Dalej: „Bunkier Sztuki”, „Galeria”) prowadzony w portalu Facebook jest miejscem dyskusji i wymiany opinii na temat oferty kulturalnej i działalności Bunkra Sztuki. Dozwolone jest zamieszczanie pomysłów i propozycji organizacji wydarzeń kulturalnych. Szczegółowe zasady korzystania (…)