Regulaminu uczestnictwa w wydarzeniach w związku z obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii
19.05.2020

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez Galerię Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie obowiązujący podczas stanu epidemii w związku z zakażeniami SARS-CoV-2. I. Informacje ogólne Zwiedzanie ekspozycji, udział w warsztatach edukacyjnych, koncertach oraz innych wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez Galerię Sztuki Współczesnej (…)

Mariusz Krzysztofik 1977–2020
15.05.2020

Żegnamy wieloletniego współpracownika Bunkra Sztuki Mariusza Krzysztofika, który odszedł 14 maja 2020 r.

Przebudowa i rozbudowa budynku Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie
24.04.2020

Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki informuje że w dniu 24.4.2020 w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało umieszczone ogłoszenie nr. 53367-N-2020 o zamówieniu: “Przebudowa i rozbudowa budynku Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie” Treść ogłoszenia można zobaczyć pod następującym adresem: http://bunkier.art.pl/UZP-Bunkier/ZP400PodgladOpublikowanego_UZP.pdf Link do dokumentacji: http://bunkier.art.pl/UZP-Bunkier/UZP.html (…)

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa 2020
23.04.2020

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa jest mechanizmem partycypacji obywatelskiej – narzędziem umożliwiającym mieszkańcom faktyczne współdecydowanie o wydatkowaniu części środków z lokalnego budżetu. Zasadniczym celem Budżetu Obywatelskiego jest większe otwarcie się władz na głos samych mieszkańców, poprzez włączenie ich do dyskusji na temat priorytetów społeczności lokalnej (…)

Regulamin fanpage’a Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie
09.04.2020

§ 1. Fanpage Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie (Dalej: „Bunkier Sztuki”, „Galeria”) prowadzony w portalu Facebook jest miejscem dyskusji i wymiany opinii na temat oferty kulturalnej i działalności Bunkra Sztuki. Dozwolone jest zamieszczanie pomysłów i propozycji organizacji wydarzeń kulturalnych. Szczegółowe zasady korzystania (…)

Kampania miejska „Płać podatki w Krakowie”
02.04.2020

Jeśli mieszkasz w Krakowie, ale płacisz podatek PIT w innej miejscowości, twoje pieniądze nie wpłyną na to, jak szybko – również dla Ciebie i twoich bliskich – będzie zmieniał się Kraków. Nie dołożysz się do zakupu nowych autobusów, ławek do parku, ani być może (…)

Galeria nieczynna
11.03.2020

UWAGA!  Zgodnie z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-Cov-2, od 12 marca 2020 r. Bunkier Sztuki będzie zamknięty dla zwiedzających, aż do odwołania. Dostępny jest kontakt telefoniczny i elektroniczny z sekretariatem i pracownikami Galerii.