gif_animowane_logo_mkbs_250x250
od 2007

Mały Klub Bunkra Sztuki (MKBS) to projekt artystyczno‑edukacyjny z dziedziny sztuki współczesnej skierowany do dzieci i młodzieży, realizowany od 2007 roku. W jego ramach inicjujemy spotkania i wspólne twórcze działania najmłodszej publiczności Galerii (dzieci od 6 do 12 lat) z artystami z różnych dziedzin sztuki w formie warsztatów artystycznych. Ich celem jest nie tylko umożliwienie młodym (…)

Print
od 2011

Sztuka współczesna inspiruje? Tak! Na początku nieśmiało się przyglądamy. Jak włączyć elementy współczesnej kultury w system rozwoju dzieci i młodzieży? Czy w (poza)szkolnym programie nauczania znajdzie się dla nich miejsce? W jaki sposób poszerzyć pole oddziaływania projektów związanych z wystawami sztuki? Kto jest w stanie podjąć to wyzwanie? Gdzie szukać materiałów, którymi (…)

logo po kapitalizmie
od 2012

Celem projektu „po kapitalizmie” jest refleksja nad możliwością stworzenia systemu gospodarczego alternatywnego względem obecnie istniejącego. Początkowo (2012) składał się z czterech ściśle związanych z sobą modułów – miasto, teoria, sztuka i życie codzienne. Moduł teoretyczny obejmował kółko samokształceniowe, w ramach którego wygłaszano referaty na tematy związane z projektem oraz dyskutowano o książce (…)

2012–2015

„(…) trzeba być l’enfant terrible, robić tak zwane utopijne projekty, żeby już dzisiaj budziły i budowały świadomość społeczną, po to, żeby jutro były rzeczywistością”. Oskar Hansen w rozmowie z Czesławem Bieleckim, Pragmatyzm utopii, [w:] „Architektura”, nr 3/4 (1977), Warszawa Czy Joseph Beuys jest ostatnim artystą, który dopuszcza myślenie utopijne (…)

Untitled
2013

Celem zadania „Rezerwat Miasto” było upowszechnienie wiedzy na temat związków sztuki współczesnej i ekologii, stworzenie nowych metod edukacji ekologicznej, upowszechnienie wiedzy ekologicznej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz rozwijanie współpracy pomiędzy sektorem organizacji pozarządowych, a instytucjami sztuki m.in. poprzez przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych w szkołach, stworzenie filmu, prezentacji multimedialnej (…)

pk-140-140

Pasmo Kontrolne jest platformą informacji i prezentacji kultury. Za jego pośrednictwem udostępniamy wiedzę o sztuce. Prezentujemy dokumentacje zdarzeń artystycznych i sztukę wideo. Sprzężone ze sobą kamery i monitory ulokowane w różnych miejscach Galerii umożliwiają przeniesienie obrazu z wnętrza Galerii do sfery publicznej. Projekty realizowane w ramach Pasma Kontrolnego wykorzystują również przestrzeń Project Roomu, (…)