ZWIEDZANIE

Aktualnie trwa przeprowadzka do siedziby zastępczej przy Rynku Głównym 20, gdzie Bunkier Sztuki będzie prowadził działalność wystawienniczą, edukacyjną i wydawniczą w trakcie trwania remontu budynku przy placu Szczepańskim 3a. Galeria i kawiarnia są zamknięte dla zwiedzających. Sekretariat został przeniesiony na Rynek Główny 20.

Regulamin zwiedzania i udziału w wydarzeniach dostępny jest tutaj>>>.

BILETY:

Normalny: 8 zł

Ulgowy: 4 zł

 • uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, studenci szkół wyższych, doktoranci
  nauczyciele
 • emeryci i renciści
 • niepełnosprawni oraz ich przewodnicy
 • członkowie związków i stowarzyszeń artystycznych: Związku Polskich Artystów Plastyków, Związku Polskich Artystów Fotografików, Związku Artystów Rzeźbiarzy, Stowarzyszenia Architektów RP, Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej
 • posiadacze kart ISIC i EURO26
 • posiadacze Karty Dużej Rodziny, Krakowskiej Karty Rodzinnej, Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+ lub Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem
 • honorowi dawcy krwi i dawcy przeszczepów

Rodzinny: 15 zł

 • grupy do 5 osób, liczące co najmniej jedną osobę dorosłą i co najmniej jedno dziecko przed ukończeniem 16 lat

Specjalny: 3 zł

 • dzieci do ukończenia 7 lat
 • osoby po ukończeniu 65 lat
 • członkowie Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki (AICA) i Stowarzyszenia Historyków Sztuki (SHS), pracownicy galerii sztuki, muzeów i instytucji kultury oraz dziennikarze
 • uczniowie liceów plastycznych, studenci, doktoranci i wykładowcy wyższych szkół plastycznych oraz historii sztuki
 • odznaczeni odznaką honorową „Zasłużony Działacz Kultury”, „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”
 • przewodnicy miejscy
 • posiadacze Karty Polaka
 • dzieci i młodzież z Krakowską Kartą Rodzinną 3+ lub Kartą Dużej Rodziny

Wydarzenia: 2 zł
warsztaty, panel dyskusyjny, performans, koncert, dyskusja, pokaz filmu, prelekcja, spacer

Wstęp dla beneficjentów Programu Wsparcia Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych: 1 zł

20% zniżki dla uczestników akcji #zwiedzajKraków.

 

Ulgi przysługują na podstawie ważnych dokumentów, które do nich uprawniają. Posiadaczom Karty Krakowskiej przysługuje ulga na zasadach w niej określonych.

W przypadku możliwości zastosowania różnych zniżek obowiązuje ulga bardziej korzystna.

 

Informacje na temat wydarzeń towarzyszących wystawom i innych działań organizowanych przez Galerię można znaleźć w sekcji WYDARZENIA.

Sekretariat Galerii jest czynny  od poniedziałku do piątku w godzinach 8–15.

 

Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki
Rynek Główny 20
31-008 Kraków
Instytucja Kultury Miasta Krakowa