cie+
2003

„Kult wartości niezastąpionych, autentyczność malarskiego doświadczenia, niepowtarzalność gestu, w praktyce Ciecierskiego już dawno poddane zostały korekcie. Już w poprzednich dekadach w jego malarstwie pojawia się fotografia, wyznaczająca dystans wobec spontanicznego gestu, autentyczności wizerunku. W latach 90. powstaje seria obrazów «zbijanych», wieloelementowych kompozycji składających się z kilku, kilkunastu lub (…)

anzai
2002

„W roku 1978 Anzai został zaproszony do Nowego Jorku przez Fundację Rockefellera. W czasie rocznego pobytu rejestrował ówczesny stan amerykańskiej sztuki. Jak zwykle fotografował tam efemeryczne prace-instalacje, które znikały bez śladu po zakończeniu wystaw oraz sztukę performance. Później otrzymywał coraz więcej zleceń od różnych czasopism krajowych i zagranicznych, na wykonywanie (…)

art++
1999

„Nie sposób oddzielić Hansa Arpa plastyka od Hansa Arpa poety. Operowanie słowem i formą wypływają u Arpa z jednego źródła. W jego świadomości i sposobie przeżywania świata postrzeganie rzeczy widzialnych przenika się z wewnętrznym zasłuchaniem i kształtowaniem niewidzialnego – języka – w sposób swobodny, zabawowy, rzec by można, roztańczony. Płynność ta znamionująca Arpowskie (…)

bujnowski+
1999

„Kasety wideo, które nie nadają się do nagrywania i odtwarzania filmów; cegły, z których nie można zbudować domu; piloty, które nie są w stanie uruchomić urządzenia: to, co w pierwszym momencie udaje użyteczny przedmiot naszego codziennego życia, jest w rzeczywistiości naciągniętym płótnem. A zatem nie można mówić o cegle. Czyż jednak można (…)

chlanda++
1999

„Te otwarte obiekty przestrzenne maja swoje przeciwieństwo w rzeźbach solidnie stojących, pewnych swojej konstrukcji. Jedne dążą do otwacia układu kosztem stabilności, drugie uzyskują pewność ustawienia, płacąc za to zamknięciem. Ale to były schody, teraz są to wyglądające ze środka maskui lub wychodzące na zewnątrz linie spojrzeń. Sprawie to wrażenie, jakby rzeźba (…)

tc+
1997

„Robert Hopper: Twoje wewnętrzne skupienie, po latach pracy gdzieś na zewnątrz, sugeruje, że odkryłeś, iż komunikowanie się jest bardziej efektywne, jeśli wyrasta z konkretnego kontekstu kulturowego i w nim się odbywa. Tony Cragg: Nie. Wierzę, że zasady i metody komunikacji są bardziej uniwersalne i dotyczą wszystkich kultur. Co więcej, jej środki i techniki (…)