Kolekcja

Kuratorka: Anna Lebensztejn
Konserwatorka: Kinga Olesiejuk

W latach 60. budowę zbiorów krakowskiego BWA rozpoczęto od gromadzenia malarstwa, prac graficznych i rzeźb. Po przekształceniu instytucji w dzisiejszy Bunkier Sztuki w połowie lat 90. dołączyły do nich prace wideo, obiekty i fotografie, zaś w trakcie kilku ostatnich lat zostały poszerzone o takie dzieła jak spektakl wizualny, rzeźba językowa, wirtualny diagram, instalacja zapachowa czy interaktywne instalacje w przestrzeni miejskiej. Te przemiany technik dobrze obrazują zmianę myślenia o Kolekcji Galerii Bunkier Sztuki – od tradycyjnych zbiorów dokumentujących przede wszystkim lokalne środowisko, przez prace związane z prezentowanymi w instytucji wystawami, po eksperymentowanie z granicami kolekcjonerstwa i powstającymi na zamówienie dziełami, często wykorzystującymi prototypowe technologie.

 

Jadwiga Sawicka, Marynarka, 1998, fot. Rafał Sosin.

Począwszy od 2012 roku Kolekcja Bunkra koncentruje się na procesie twórczym i eksplorowaniu relacji pomiędzy artystą, odbiorcą i instytucją. Kluczowymi pojęciami dla jej rozwoju stały się „dematerializacja” (rozumiana w ślad za Lucy Lippard jako zastąpienie fizycznie istniejącego dzieła przez koncept), „efemeryczność”, „performatywność” i „procesualność”. W odniesieniu do tych zagadnień zaproszeni do współpracy artyści tworzą nowe, niefunkcjonujące wcześniej w obiegu artystycznym prace, uwzględniając specyfikę działalności Galerii i jej zbiorów. Wiele z nich jest dedykowanych wnętrzu Galerii lub projektowanych z myślą o przestrzeni publicznej.

W latach 2012-2014 do znajdujących się w Kolekcji dzieł dołączyły prace m.in. Angeliki Markul, Konrada Smoleńskiego, Aleksandry Waliszewskiej, Mariusza Libla, Mikołaja Długosza, Anny Zaradny, Nicolasa Grospierre’a, Laury Paweli i Anny Okrasko. Kolekcja poszerzyła się również o wiele prac młodych twórców związanych ze środowiskiem krakowskim, m.in. Bartosza Kokosińskiego, Tomka Barana, Irenki Kalickiej, Mateusza Okońskiego, Mikołaja Małka, Kornela Janczego, Mikołaja Hyjka, Huberta Gromnego i Xaverego Wolskiego.

 

Maurycy Gomulicki, Bestia, 2013, fot. A. Lebensztejn.

Aktualnie Kolekcja Bunkra to ponad 350 dzieł i o wiele więcej doświadczeń odbiorców. W 2015 roku – momencie ważnych jubileuszy w życiu Bunkra: 65-lecia istnienia Galerii i 50-lecia budynku – Kolekcja Bunkra rozwinęła się wokół pojęcia „pamiętanie”. Zagadnienie to stało się przedmiotem artystycznej analizy na różnych płaszczyznach podkreślających jego efemeryczny i zdematerializowany charakter. Dla części artystów i artystek interesująca była kwestia analizy mechanizmów związanych z „pamiętaniem”, dla innych natomiast koncepcja pamięci kolektywnej. Do realizacji zadań – w większości zaproszeni zostali: Katarzyna Krakowiak, Zorka Wollny, Piotr Wysocki, Jan Hoeft, Maria Loboda, grupa Little Warsaw, kolektyw Rafani i duet Young-Hae Chang Heavy Industries.

 

Mikołaj Długosz, Kraków – zdjęcie lotnicze, 2014, fot. Studio FILMLOVE.

 

 

W 2017 roku w ramach zadania Granice kolekcji. Rozbudowa kolekcji Bunkra Sztuki do zbiorów Galerii zostały zakupione następujące dzieła:

 

1.    JERZY BEREŚ, MANIFESTACJA ROMANTYCZNA, 1975–1977, zapis koncepcji akcji złożony z trzech dokumentów artystycznych: planu przebiegu akcji, etykiety ze skrótowym zarysem jej wczesnej koncepcji oraz rozszerzonego opisu akcji.

2.    KAROLINA BREGUŁA, CIASTECZKA KIPPENBERGERA, 2012, instalacja przekazana w postaci instrukcji artystycznej.

3.    WINCENTY DUNIKOWSKI-DUNIKO, PRZEDŁUŻENIE ŻYCIA LUDZKOŚCI, 1974–1976, notes konceptualny

4.    WINCENTY DUNIKOWSKI-DUNIKO, RZEŹBA SŁONECZNA, 1972-1976, notes konceptualny

5.    WOJCIECH GILEWICZ, REWITALIZACJE, 2007, wideo

6.    MARIA PINIŃSKA-BEREŚ, POMNIK PRZENOŚNY PT. MIEJSCE, bez daty (lata 60/70. XX wieku), opis koncepcji oraz szkic koncepcyjny

7.    MARIA PINIŃSKA-BEREŚ, SCHODY DO NIEBA, bez daty (lata 60/70. XX wieku), szkic koncepcyjny

8.    ZDZISŁAW (GHISLAVE) SOSNOWSKI, PROSZĘ UKROIĆ KAWAŁEK CHLEBA…, 1970, obiekt interaktywny

9.    ARTUR TAJBER, TRZY, TRIADA, TRÓJKĄT, 1980–1985, dokumentacja intermedialnego projektu tematycznego

10.    JACEK TYLICKI, NATURE NO. 367 – GENESIS, 1973–2016, instalacja złożona z trzech elementów: tekstu – opisu koncepcji dzieła; filmu dokumentującego powstawanie prac z cyklu; dwustronnego oryginału pracy Nature No. 367

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Regionalne kolekcje sztuki współczesnej”

 

 

 

 

W 2017 roku do zbiorów Wirtualnych Muzeów Małopolski dołączyły 52 eksponaty wybrane z kolekcji Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie. Wśród obiektów zdigitalizowanych przez zespół Regionalnej Pracowni Digitalizacji Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie znajdują się prace Jadwigi Sawickiej, Wilhelma Sasnala, Bartosza Kokosińskiego, Małgorzaty Markiewicz, Bogdana Bachorczyka, Anny Zaradny i wielu innych artystów, którzy swoją twórczością wchodzą w dialog z zastanym dziedzictwem, reinterpretują opisane już wcześniej zjawiska, podchodzą krytycznie do otaczającej rzeczywistości, reagując często na bieżące sytuacje społeczne.

 

Link do zbiorów Galerii Bunkier Sztuki na platformie Wirtualnych Muzeów Małpolski: http://muzea.malopolska.pl/muzeum/galeria-sztuki-wspolczesnej-bunkier-sztuki