„Między słowami” – wirtualne obiekty w realnych działaniach


Na spotkaniu zaprezentujemy zdigitalizowane obiekty z kolekcji Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki na portalu Wirtualne Muzea Małopolski i omówimy możliwości wykorzystania ich cyfrowych wizerunków w promocji dziedzictwa kulturowego Krakowa i Małopolski

Dzięki współpracy Regionalnej Pracowni Digitalizacji Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie i Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki zdigitalizowano 52 obiekty ze zbiorów instytucji. Kolekcja Galerii to prawie 400 prac kilkudziesięciu polskich oraz zagranicznych artystek i artystów. W zbiorach znajdziemy prace Jadwigi Sawickiej, Wilhelma Sasnala, Bartosza Kokosińskiego, Małgorzaty Markiewicz, Bogdana Bachorczyka, Anny Zaradny. Ze względu na ograniczoną przestrzeń wystawienniczą Galerii nie jest możliwe zaprezentowanie całości kolekcji na stałej ekspozycji. Publikacja części prac Bunkra Sztuki w formie cyfrowej umożliwi odbiorcom dostęp do zbiorów sztuki współczesnej w internecie

Na spotkaniu kuratorki Galerii opowiedzą o historii kolekcji, a pracownicy Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie zaprezentują cyfrowe zasoby portalu Wirtualne Muzea Małopolski. Chcielibyśmy wspólnie zastanowić się nad możliwościami ich wykorzystywania w promocji kultury Małopolski.

Prosimy o potwierdzenie przybycia mailowo na adres surdykowska@bunkier.art.pl lub telefonicznie pod numerem 570 115 377.

 

Ilustracja: Monika Drożyńska, Między słowami, 2011