Ciągła wymiana. Spotkanie z Magdaleną Starską


Spotkanie z Magdaleną Starską, autorką performansów, rysunków i instalacji, absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, członkinią grupy Penerstwo. Odwołując się do inicjowanych przez siebie działań w przestrzeni publicznej, artystka opowie o badaniach doświadczenia wspólnotowego, które inicjuje w ramach swojej praktyki artystycznej.

Spotkanie będzie również próbą interpretacji tytułu wystawy „Zwierzęta domowe”, ramującego twórczość zaproszonych artystów, buntujących się przeciwko narzucanej im roli artysty-obywatela, od którego oczekuje się sztuki spełniającej przede wszystkim funkcje utylitarne.

Ilustracja: Ania Hatlas, Moc jest w ruchu, 2014, Olsztyn