Nacjonalizmy. Spotkanie z Magdą Rutą i Kają Puto


Czy zamiast odcinać się od „diabolicznych potworów” nie powinniśmy próbować zrozumieć, dlaczego nacjonalizm rośnie w siłę? Pytanie to postawiła Kaja Puto w tekście opublikowanym w „Krytyce Politycznej”, w którym odniosła się do reportażu Magdy Ruty o młodych Polkach działających w organizacjach nacjonalistycznych, zamieszczonego w marcu 2018 roku w „Dużym Formacie”. Artykuł Ruty wywołał społecznościową burzę: autorkę oskarżano o zbyt mało konfrontacyjną postawę wobec swoich bohaterek, brak odpowiednio potępiających je komentarzy i wskazówek ukierunkowujących nastawienie czytelników.

Te dwa komplementarne względem siebie teksty – Magdy Ruty, dziennikarki „Gazety Wyborczej” i Kai Puto, felietonistki „Krytyki Politycznej” – będą dla nas punktem wyjścia do rozmowy o współczesnych nacjonalizmach, ich społecznym postrzeganiu i różnicy pomiędzy akceptacją, a próbą zrozumienia ich przyczyn.