Tekst i przestrzeń. Wykład Piotra Rypsona


Wykład „Tekst i przestrzeń. Od poezji wizualnej i konkretnej do poezji w przestrzeni” Piotra Rypsona dotyczyć będzie rozmaitych eksperymentów literackich, które przełamywały linearny, dwuwymiarowy charakter tekstu poetyckiego. Ich celem było stworzenie iluzji przestrzeni, a ostatecznie wyprowadzenie tekstu poetyckiego w przestrzeń rzeczywistą.

W czasie spotkania zaprezentowane zostaną przykłady utworów starożytnych i średniowiecznych, nowożytne poetyckie gry konceptualne, poezja konkretna brazylijskiej grupy Noigandres i utwory pokrewne. Mówić będziemy również o ogrodzie poetyckim Iana Hamiltona Finlay’a oraz przestrzeni miejskiej jako antologii poetyckiej w redakcji Gerarda Bluma-Kwiatkowskiego.