Warsztaty słowiańskiego przykucu


Kucać każdy może – jeden lepiej, drugi trochę gorzej. Ale kucać ze świadomością antropologiczną? To dopiero coś! Zwłaszcza, że rzecz się tyczy naszej regionalnej specjalności.

informacje i zapisy: spodaryk@bunkier.art.pl