Eksponaty kolekcji Bunkra Sztuki w Wirtualnych Muzeach Małopolski

Do zbiorów Wirtualnych Muzeów Małopolski dołączyła kolejna – po Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK – kolekcja sztuki współczesnej – 52 eksponaty wybrane z Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie. Wśród obiektów zdigitalizowanych przez zespół Regionalnej Pracowni Digitalizacji Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie znajdują się prace Jadwigi Sawickiej, Wilhelma Sasnala, Bartosza Kokosińskiego, Małgorzaty Markiewicz, Bogdana Bachorczyka, Anny Zaradny i wielu innych artystów, którzy swoją twórczością wchodzą w dialog z zastanym dziedzictwem, reinterpretują opisane już wcześniej zjawiska, podchodzą krytycznie do otaczającej rzeczywistości, reagując często na bieżące sytuacje społeczne.

Wybrane do prezentacji na portalu eksponaty są niezwykle różnorodne pod względem formalnym. To zarówno obrazy (np. Marcin Maciejowski, Lekarz powiedział…), fotografie (np. Nicolas Grospierre, Dom, który rośnie), obiekty (np. Karolina Kowalska, Okno na zimę), prace wideo (np. Cecylia Malik, Piotr Pawlus, 6 rzek), jak i szczególnie wymagające instalacje (np. Konrad Smoleński, How to Make a Bomb). Wiele z nich zostało wykonanych w niestandardowych, eksperymentalnych technikach, co stanowiło nie lada wyzwanie dla ekipy digitalizacyjnej, jak np. Obraz pożerający pejzaż Bartosza Kokosińskiego. Szczególny typ obiektów, prezentowanych na portalu, stanowią instalacje site-specific (np. Yane Calovski, Coś umieszczone na czymś innym). Prezentowana kolekcja, to sztuka często trudna, kontrowersyjna, drażniąca, budząca opór albo po prostu niezrozumiała, wystawiająca na próbę nasze estetyczne przyzwyczajenia. „Chcielibyśmy zainteresować odbiorców wybranymi obiektami, podjąć próbę jeśli nie wyjaśnienia, to przynajmniej oswojenia, uczynienia ich bliższymi naszemu codziennemu doświadczeniu” – wyjaśnia Kinga Kołodziejska, redaktor prowadząca portalu. I dodaje: „Wirtualna ekspozycja sztuki współczesnej na tle wielowiekowego dziedzictwa kulturowego prezentowanego na portalu WMM pozwala zobaczyć ciągłość w ludzkiej twórczości, zestawiać to, co dawne, z tym, co nowe, odnaleźć nieoczywiste powiązania pomiędzy eksponatami, a tym samym odkryć ich nowe znaczenia”.

Zdigitalizowane obiekty z kolekcji Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie można oglądać tu:

http://muzea.malopolska.pl/muzeum/galeria-sztuki-wspolczesnej-bunkier-sztuki

 

 

 

 

Informacja nt. projektu „Wirtualna Małopolska”

 

Wybrane obiekty z kolekcja Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie zostały zdigitalizowane w ramach projektu „Wirtualna Małopolska” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach RPO WM na lata 2014-2020 oraz Województwo Małopolskie.

W dniu 10 sierpnia 2017 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę o dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 projektu „Wirtualna Małopolska” złożonego przez Małopolski Instytut Kultury w Krakowie. Projekt został wybrany do dofinansowania w maksymalnej kwocie 4 954 239,25 zł.

Projekt ten jest kontynuacją i rozwinięciem projektu „Wirtualne Muzea Małopolski”, realizowanego w ramach MRPO na lata 2007-2013, jako kluczowego projektu o strategicznym znaczeniu dla rozwoju idei społeczeństwa informacyjnego w Małopolsce, jak i dla zachowania, upowszechnienia i promocji cennych obiektów dziedzictwa narodowego, sztuki i kultury, będących w posiadaniu placówek muzealnych z terenu województwa małopolskiego.

W ramach projektu „Wirtualna Małopolska” planowana jest digitalizacja 2D i 3D co najmniej 1 500 eksponatów z 20 muzeów, galerii i instytucji z Małopolski, w tym m.in. Głowy Wawelskie, prywatne zbiory rodziny Sosenków, zbiory Opactwa Benedyktynów w Tyńcu, Muzeum Collegium Maius UJ oraz fragment kolekcji fotografii z archiwum Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie. Wszystkie zdigitalizowane eksponaty zostaną zaprezentowane na portalu Wirtualne Muzea Małopolski (www.muzea.malopolska.pl).

Ponadto przewidywana jest rozbudowa systemu informatycznego WMM w warstwie publikacyjnej i archiwizacyjnej, infrastruktury sprzętowej i oprogramowania oraz rozwijanie części merytorycznej portalu poprzez tworzenie wirtualnych wystaw tematycznych i ścieżek edukacyjnych dedykowanych konkretnym zbiorom i tematom.

Projekt „Wirtualna Małopolska” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach RPO WM na lata 2014-2020 oraz Województwo Małopolskie. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na 2020 rok.

Osoba do kontaktu:

Alicja Sułkowska
Regionalna Pracownia Digitalizacji
tel. 12 422 18 84 wewn. 24
kom. 792 837 200

www.muzea.malopolska.pl

 

Na zdjęciu: Maciej Chorąży, Flashback Smurfs, 2014, Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki

Napisz komentarz

Musisz się zalogować żeby napisać komentarz.