Krakowski Archipelag Kultury – Program Edukacji Kulturowej dla Krakowa

Program „Krakowski Archipelag Kultury” kierowany jest do krakowskich edukatorów i animatorów kultury zatrudnionych w miejskich instytucjach kultury i organizacjach pozarządowych. W odpowiedzi na potrzeby tej licznej i zróżnicowanej grupy osób, które łączy dążenie do rozwoju, Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa zainicjował pilotażową edycję Programu Edukacji Kulturowej dla Krakowa.

Realizację Krakowskiego Archipelagu Kultury powierzono jednej z miejskich instytucji kultury, Centrum Kultury Podgórza.

„Krakowski Archipelag Kultury ma być przede wszystkim okazją do spotkania się środowiska edukatorów i animatorów kultury. Zależy nam, by uczestnicy programu mieli okazję do wymiany doświadczeń, pozyskania inspiracji i nawiązania relacji, które pozwolą później na wspólne realizowanie projektów z zakresu edukacji kulturowej. Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby na co dzień realizujące edukację kulturową do wzięcia udziału w programie” – zaprasza Anna Grabowska, dyrektor Centrum Kultury Podgórza.

W ramach „Krakowskiego Archipelagu Kultury” odbędzie się m.in. cykl specjalnie przygotowanych szkoleń dla animatorów i edukatorów z krakowskich instytucji kultury, młodzieżowych domów kultury, organizacji pozarządowych, szkół, świetlic środowiskowych i innych podmiotów prowadzących edukację kulturową. Pierwsze spotkanie inaugurujące część szkoleniową programu odbędzie się już 20 kwietnia.

Drugim etapem programu będzie konkurs grantowy dla uczestników projektu, a całość zwieńczy konferencja podsumowująca.

Szkolenia i warsztaty są bezpłatne. Będą realizowane online na platformie edukacyjnej ZOOM lub stacjonarnie, zależnie od obostrzeń związanych z panującą epidemią. Aby dołączyć należy wypełnić deklarację i zapisać się na wybrane szkolenie lub warsztat.

Więcej informacji można znaleźć tutaj: Centrum Kultury Podgórza – Szkolenia (ckpodgorza.pl).