Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zamówienie społeczne:

Informacje ogólne

  1. Nazwa zamówienia:

„ZAPEWNIENIE USŁUG OCHRONY W PAŁACU ZBARASKICH (POTOCKICH) PRZY UL. BRACKIEJ 2 / RYNKU GŁÓWNYM 20 W KRAKOWIE”.

  1. Informacje o Zamawiającym:

Niniejsze postępowanie prowadzone jest wspólnie przez Zamawiających, którymi są:

  • Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie
  • Krakowskie Biuro Festiwalowe

Informacja o wybranym wykonawcy:

TOM SERVICE sp. z o.o., ul. Barlickiego 5/6, 50-324 Wrocław, cena: 15490,97 PLN brutto/m-c.