„Pamiętanie”. Kolekcja Bunkra Sztuki 2015

Projekt „Pamiętanie”. Kolekcja Bunkra Sztuki 2015” otrzymał dotację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie Kolekcje – Regionalne kolekcje sztuki współczesnej (198 000 zł i 2 miejsce na liście rankingowej!).

Zadanie będzie polegało na powiększeniu i uzupełnieniu regionalnej kolekcji sztuki współczesnej o dzieła następujących artystek i artystów: Jan Hoeft, Young-hae Chang Heavy Industries, Katarzyna Krakowiak, Little Warsaw, Maria Loboda, Rafani, Zorka Wollny, Piotr Wysocki.

Prace artystek i artystów polskich i zagranicznych koncentrowały się będą na szeroko rozumianym zagadnieniu „pamiętania” (pamięci indywidualnej, kolektywnej oraz jej mechanizmach), a z uwagi na obchodzony w 2015 roku przez Galerię jubileusz 65-lecia istnienia, szczególny nacisk zostanie położony na pamięć skoncentrowaną wokół historii Bunkra.

„Pamiętanie” jest płaszczyzną odniesienia zapewniającą spójność realizowanej rozbudowy Kolekcji, spełniającą równocześnie idee oraz kryteria formalne i tematyczne zawarte w strategii rozwoju zbiorów Bunkra na lata 2015–2020.

Ukierunkowane na interakcję z odbiorcą prace będą eksponowane w przestrzeniach Galerii, a także w przestrzeni miejskiej.

Wzbogacenie Kolekcji powiązane będzie powiązane z działaniami edukacyjnymi i promocyjnymi Galerii.

 

Napisz komentarz

Musisz się zalogować żeby napisać komentarz.