Prawo do miasta

Od 6 czerwca Galeria Bunkier Sztuki udostępnia teren przed swoim budynkiem Inicjatywie „Prawo do miasta”. Wolność głoszenia swoich poglądów, niezależnie od tego, czy są one słuszne, czy nie, jest fundamentem demokracji i jako taka została zagwarantowana w Konstytucji RP. Obowiązkiem instytucji publicznych, w tym instytucji sztuki, jest zapewnienie warunków, w których ta wolność może się realizować. Instytucje powinny stanowić przestrzeń dialogu, w ramach której podejmowane są zagadnienia istotne dla wszystkich obywateli, w tym dla przedstawicieli Inicjatywy. Zapraszamy do zapoznania się z jej postulatami i włączenia się w dyskusję na temat naszego miasta.

Strony Inicjatywy „Prawo do miasta”:
www.prawodomiasta.wordpress.com
www.facebook.com/InicjatywaPrawoDoMiasta

Napisz komentarz

Musisz się zalogować żeby napisać komentarz.