Rekrutacja na stanowisko: Specjalista ds. promocji
03.01.2022

Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie Bunkier Sztuki jest jedną z najszerzej rozpoznawalnych instytucji prezentujących sztukę współczesną w Polsce. Nasza misja – poza organizacją wystaw i projektów artystycznych – obejmuje także tworzenie i naukowe opracowywanie Kolekcji, a także realizację programu edukacyjnego oraz wydawniczego. (…)

Wybór oferty najkorzystniejszej
23.12.2021

Dotyczy:     postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym na wsparcie organizacji i udostępniania wystaw i wydarzeń organizowanych przez Galerię Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” Działając imieniem Zamawiającego, w oparciu o treść art. 253 ust. 1 w zw. z art. 266 PZP, informuję o (…)

Informacja z otwarcia ofert
14.12.2021

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na wsparcie organizacji i udostępniania wystaw i wydarzeń organizowanych przez Galerię Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” Szczegóły w załącznikach. Informacja z otwarcia ofert Oferta 1

Informacja o wysokości kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
13.12.2021

Informacja o wysokości kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia – usługi polegającej na REGULARNYM ŚWIADCZENIU USŁUG OBSŁUGI ZWIEDZAJĄCYCH I PILNOWANIA WYSTAW ORGANIZOWANYCH przez Galerię Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie.  Szczegóły w załączniku. Załącznik

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi
03.12.2021

Wsparcie organizacji i udostępniania wystaw i wydarzeń organizowanych przez Galerię Sztuki Współczesnej „Bunkier Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie Nazwa zamówienia albo umowy ramowej: Wsparcie organizacji i udostępniania wystaw i wydarzeń organizowanych przez Galerię Sztuki Współczesnej „Bunkier (…)

Rekrutacja na stanowisko: Koordynator projektów, wystaw i wydarzeń
14.10.2021

Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie Bunkier Sztuki jest jedną z najszerzej rozpoznawalnych instytucji prezentujących sztukę współczesną w Polsce. Nasza misja – poza organizacją wystaw i projektów artystycznych – obejmuje także tworzenie i naukowe opracowywanie Kolekcji, a także realizację programu edukacyjnego oraz wydawniczego. (…)

Rekrutacja na stanowisko: Specjalista ds. edukacji
14.10.2021

Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie Bunkier Sztuki jest jedną z najszerzej rozpoznawalnych instytucji prezentujących sztukę współczesną w Polsce. Nasza misja – poza organizacją wystaw i projektów artystycznych – obejmuje także tworzenie i naukowe opracowywanie Kolekcji, a także realizację programu edukacyjnego oraz wydawniczego. (…)