Przebudowa i rozbudowa budynku Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
02.07.2020

Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki informuje że w dniu 2.7.2020 w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało umieszczone ogłoszenie nr.  557503-N-2020 o zamówieniu: “Przebudowa i rozbudowa budynku Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie” Treść ogłoszenia można zobaczyć pod następującym adresem: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=3c86bbef-3d0f-407d-8b25-46d0a67d67b2  Link do dokumentacji: http://bunkier.art.pl/UZP-Nowe/UZP.html  (…)

Przerwa w funkcjonowaniu księgarni
01.07.2020

W związku z planowanym remontem budynku Bunkra Sztuki oraz rozpoczętym procesem przeprowadzki księgarnia BUNKIER Bookstore MOCAK od 1 lipca 2020 zawiesza swoją działalność przy pl. Szczepańskim 3a. Księgarnia wznowi działalność w zastępczej siedzibie Galerii, do której przeniesienie odbędzie się jeszcze w tym roku.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania „Przebudowa i rozbudowa budynku Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie”
26.06.2020

Nr postępowania: 1 Kraków, 26.06.2020 r. ZAMAWIAJĄCY:                                                                              wg rozdzielnika Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki Plac Szczepański 3A, 31-011 Kraków Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (…)

Informacja z otwarcia ofert złożonych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
09.06.2020

Informacja z otwarcia ofert złożonych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: „Przebudowa i rozbudowa budynku Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie”. Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych  (tekst jednolity: (…)

Mariusz Krzysztofik 1977–2020
15.05.2020

Żegnamy wieloletniego współpracownika Bunkra Sztuki Mariusza Krzysztofika, który odszedł 14 maja 2020 r.

Przebudowa i rozbudowa budynku Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie
24.04.2020

Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki informuje że w dniu 24.4.2020 w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało umieszczone ogłoszenie nr. 53367-N-2020 o zamówieniu: “Przebudowa i rozbudowa budynku Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie” Treść ogłoszenia można zobaczyć pod następującym adresem: http://bunkier.art.pl/UZP-Bunkier/ZP400PodgladOpublikowanego_UZP.pdf Link do dokumentacji: http://bunkier.art.pl/UZP-Bunkier/UZP.html (…)

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa 2020
23.04.2020

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa jest mechanizmem partycypacji obywatelskiej – narzędziem umożliwiającym mieszkańcom faktyczne współdecydowanie o wydatkowaniu części środków z lokalnego budżetu. Zasadniczym celem Budżetu Obywatelskiego jest większe otwarcie się władz na głos samych mieszkańców, poprzez włączenie ich do dyskusji na temat priorytetów społeczności lokalnej (…)