Aleksander Janicki. Identity
2006

„W moich pracach staram się nie wartościować, buduję struktury otwarte. Zawsze daję zabawki, które powodują, że widz, w sposób zazwyczaj czynny, ma szansę wejść w kreowany przeze mnie świat. Celem jest oczywiście wyprowadzenie do ze stanu bierności. Czynny udział stwarza wrażenie lub też jest (…)

Bałka i Pirri. Beyond
2007

Blow-Up (Powiększenie) – film Michelangelo Antonioniego z roku 1966 – opowiada o przygodzie fotoreportera, który przypadkowo rejestruje dowody zbrodni popełnionej ‹‹na granicy kadru››, niedostrzeżonej w trakcie fotografowania, a więc nie będącej przedmiotem zainteresowania autora zdjęcia. Dowody wychodzą na jaw znacznie później, w laboratoryjnym procesie (…)

Łukasz Skąpski. Szara strefa
2006

„Magdalena Ujma: Jak uważasz, ile z twoich wcześniejszych zainteresowań pojawiło się w pracach grupy Azorro, krótko mówiąc: ile włożyłeś w Azorro i ile wziąłeś z niego do swoich prac? Nie ulega wątpliwości, że twoje prace sprzed i z okresu Azorro są różne. Łukasz Skąpski: (…)

Deimantas Narkeviius. This is not What You See
2006

„Odkrycie filmu ma swoje początki w rzeźbie. Najpierw Deimantas Narkeviius był rzeźbiarzem. Niezadowolenie z ciasnoty formalnej rzeźby popchnęło go w stronę instalacji i aranżacji site-specific. Ale prawdziwym wyzwoleniem okazał się film. Bo w dziele najważniejsze stało się wikłanie życia w akcję symboliczną, w stan (…)

Beat Streuli. Kraków October 2005/Cities 2001-2006
2006

„Rodzaj sztuki, jaka uprawia Beat Streuli, szczególnie trudno poddaje się analizie teoretycznej, w dużym stopniu również krytycznej. Trudno tu znaleźć punkt zaczepienia, którego zresztą artysta wydaje się unikać. Jego sztuka nie stawia problemów, które można odnieść do traum świata czy egzystencji. Jego postawa artystyczna (…)

Sztuka w Bunkrze. Galeria Bunkier Sztuki 1994–2006
2006

Publikacja przedstawia dwunastoletnią działalność Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie. Prezentuje zasadnicze jej aspekty, które są szczegółowo omówione w kolejnych rozdziałach. Akcent został położony na zmiany, jakie zachodziły w Galerii w latach 90. – okresie przemian politycznych, gospodarczych i kulturalnych w Polsce – (…)

Happy Birthday. Katarzyna Górna 1994–2004
2005

„Artur Żmijewski: Podobno jesteś zainteresowana facetami z dużymi penisami, wykonałaś nawet serię fotografii na ten temat. Dlaczego jest to tak interesujące? Katarzyna Górna: Chodzą takie plotki… Gdy słyszę o facecie, że ma dużą fujarę, mam przebłysk ciekawości – jak każdy dorosły człowiek, ale to nic (…)