Kolekcja

W Kolekcji Galerii Bunkier Sztuki znajduje się obecnie 400 prac kilkudziesięciu artystów polskich i zagranicznych.

Galeria kolekcjonuje sztukę od początku swojego istnienia, czyli od połowy lat 60. Jako instytucja działająca w ramach sieci Biur Wystaw Artystycznych otrzymywała fundusze z Wydziału Kultury Miejskiej Rady Narodowej w Krakowie na zakup prac artystów krakowskich. W 1993 roku większość zgromadzonych zbiorów została wyprzedana na aukcji, a pieniądze przeznaczono na bieżącą działalność. Równocześnie wstrzymano na kilka lat wszelkie zakupy. Na początku XXI wieku wrócono do budowania kolekcji. Nadal w zdecydowanej większości były to prace artystów z Krakowa lub z Krakowem związanych. Wiele z nich pochodziło z wystaw prezentowanych w Bunkrze. Od 2012 roku zaczął funkcjonować ministerialny program Regionalne kolekcje sztuki współczesnej, w ramach którego galeria kupiła kilkadziesiąt prac.

Jadwiga Sawicka, Marynarka, 1998, fot. Rafał Sosin

 

Największy pokaz Kolekcji Bunkra odbył się w 2007 roku w Sukiennicach w ramach wystawy Wreszcie nowa! Małopolskie kolekcje sztuki nowoczesnej. Zaprezentowano wtedy około 100 prac. Ostatni pokaz  Artyści polscy w Kolekcji Bunkra Sztuki miał charakter sygnalny, a jego celem było przede wszystkim ukazanie różnorodności mediów i problemów, jakie ta Kolekcja reprezentuje. Ekspozycja objęła zbiory od lat 60. do współczesności.

Maurycy Gomulicki, Bestia, 2013, fot. A. Lebensztejn

 

W 2017 roku w ramach zadania Granice kolekcji. Rozbudowa kolekcji Bunkra Sztuki do zbiorów Galerii zostały zakupione następujące dzieła:

1.    JERZY BEREŚ, MANIFESTACJA ROMANTYCZNA, 1975–1977, zapis koncepcji akcji złożony z trzech dokumentów artystycznych: planu przebiegu akcji, etykiety ze skrótowym zarysem jej wczesnej koncepcji oraz rozszerzonego opisu akcji.

2.    KAROLINA BREGUŁA, CIASTECZKA KIPPENBERGERA, 2012, instalacja przekazana w postaci instrukcji artystycznej.

3.    WINCENTY DUNIKOWSKI-DUNIKO, PRZEDŁUŻENIE ŻYCIA LUDZKOŚCI, 1974–1976, notes konceptualny

4.    WINCENTY DUNIKOWSKI-DUNIKO, RZEŹBA SŁONECZNA, 1972-1976, notes konceptualny

5.    WOJCIECH GILEWICZ, REWITALIZACJE, 2007, wideo

6.    MARIA PINIŃSKA-BEREŚ, POMNIK PRZENOŚNY PT. MIEJSCE, bez daty (lata 60/70. XX wieku), opis koncepcji oraz szkic koncepcyjny

7.    MARIA PINIŃSKA-BEREŚ, SCHODY DO NIEBA, bez daty (lata 60/70. XX wieku), szkic koncepcyjny

8.    ZDZISŁAW (GHISLAVE) SOSNOWSKI, PROSZĘ UKROIĆ KAWAŁEK CHLEBA…, 1970, obiekt interaktywny

9.    ARTUR TAJBER, TRZY, TRIADA, TRÓJKĄT, 1980–1985, dokumentacja intermedialnego projektu tematycznego

10.    JACEK TYLICKI, NATURE NO. 367 – GENESIS, 1973–2016, instalacja złożona z trzech elementów: tekstu – opisu koncepcji dzieła; filmu dokumentującego powstawanie prac z cyklu; dwustronnego oryginału pracy Nature No. 367

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Regionalne kolekcje sztuki współczesnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikołaj Długosz, Kraków – zdjęcie lotnicze, 2014, fot. Studio FILMLOVE

 

W 2017 roku do zbiorów Wirtualnych Muzeów Małopolski dołączyły 52 eksponaty wybrane z kolekcji Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie. Wśród obiektów zdigitalizowanych przez zespół Regionalnej Pracowni Digitalizacji Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie znajdują się prace Jadwigi Sawickiej, Wilhelma Sasnala, Bartosza Kokosińskiego, Małgorzaty Markiewicz, Bogdana Bachorczyka, Anny Zaradny i wielu innych artystów, którzy swoją twórczością wchodzą w dialog z zastanym dziedzictwem, reinterpretują opisane już wcześniej zjawiska, podchodzą krytycznie do otaczającej rzeczywistości, reagując często na bieżące sytuacje społeczne.

Link do zbiorów Galerii Bunkier Sztuki na platformie Wirtualnych Muzeów Małpolski: http://muzea.malopolska.pl/muzeum/galeria-sztuki-wspolczesnej-bunkier-sztuki