Nie od razu zbudowano. 20. edycja Miesiąca Fotografii w Krakowie
27.5–26.6.2022

  „Ma też coś podobnego do Orła, którego głowę reprezentuje zamek, Grodzka ulica szyję, przedmieścia zasię około niego są jako skrzydła jakie”. Kronika Marcina Bielskiego, 1597…. „Ale kto się chce tym dziwom przypatrzyć, jako się chudzina żywi, idź na krakowski rynek, tam się nadziwujesz”. (…)

AKTUALNE