Kolekcja Bunkra Sztuki dla dzieci – Andreas M. Kaufmann


Twórczość artystyczna Andreasa M. Kaufmanna skupia się wokół pojęć takich jak przestrzeń, czas i sfera publiczna. Przejawia się ona w różnorodnych środkach (zarówno analogowych, jak i cyfrowych) oraz formach działania; ze szczególnym upodobaniem artysta wykorzystuje projekcje.

Cykl 40 Gestures powstał w oparciu o zbiór publicznie dostępnych wizerunków, gromadzonych przez artystę na przestrzeni kilku dziesięcioleci. Obrazy zaczerpnięte z gazet, czasopism, książek, filmów, telewizji i internetu stały się punktem wyjścia dla szeregu subiektywnych archiwów, z których jedno można określić mianem archiwum gestów. Ich kolekcję tworzą sugestywnie upozowane postaci wywodzące się ze sfery publicznej: polityki, gospodarki, sportu i mediów. Przetwarzając ich wizerunki, Kaufmann zastosował charakterystyczną dla swoich projektów strategię: wyjął wybrane sylwetki z pierwotnego kontekstu medialnego i umieścił je w nowym otoczeniu.

Kolekcja Bunkra Sztuki dla dzieci. Andreas M. Kaufmann ↑ kliknij, by pobrać materiały edukacyjne

Wirtualne Muzea Małopolski – praca Andreasa M. Kaufmanna

Andreas M. Kaufmann, z cyklu 40 Gestures, 2002, fotografia na dibondzie pod pleksi, 56 × 70 cm, Kolekcja Galerii Bunkier Sztuki

Andreas M. Kaufmann, z cyklu 40 Gestures, 2002, fotografia na dibondzie pod pleksi, 56 × 70 cm, Kolekcja Galerii Bunkier Sztuki

 

Andreas M. Kaufmann – autor fotografii, wideo i instalacji. Tworzy prace będące efektem eksperymentów ze znanymi dziełami sztuki, filmami, fotografiami. Interesuje go także sztuka w przestrzeni publicznej.