Beata Stankiewicz. Natural Born Artists

Weekend finisażowy – 4–5 marca: Beata Stankiewicz to urodzona malarka. Na tym polu spełnia się najlepiej i czuje się naprawdę szczęśliwa. Jej sztuka nie kończy się na wybitnych zdolnościach malarskich. To, co w niej najważniejsze, to idea i analiza. Przede wszystkim fascynuje ją napięcie … Continue reading Beata Stankiewicz. Natural Born Artists