Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na wsparcie organizacji i udostępniania wystaw i wydarzeń organizowanych przez Galerię Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”

Szczegóły w załącznikach.

Informacja z otwarcia ofert

Oferta 1