Nieodpłatny wstęp na wystawy, oprowadzania oraz zajęcia i warsztaty edukacyjne dla uchodźców z terenów Ukrainy

W ramach solidarności z narodem ukraińskim Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie wprowadziła dla uchodźców z terenów Ukrainy nieodpłatny wstęp na wystawy, oprowadzania oraz zajęcia i warsztaty edukacyjne. Do odbioru wejściówek w kasie Galerii upoważnione są osoby obywatelstwa ukraińskiego oraz wszystkie inne osoby, którym odrębne przepisy przyznają status uchodźcy.

В рамках солідарності з у народом України Галерея Сучасного Мистецтва Bunkier Sztuki у Кракові запровадила для українських біженців безкоштовний вхід на виставки, екскурсії, навчальні заняття та майстер-класи. Громадяни України та особи, яким надано статус біженця, можуть отримати квитки в касах Галереї.

українська