Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Wsparcie organizacji i udostępniania wystaw i wydarzeń organizowanych przez Galerię Sztuki
Współczesnej „Bunkier

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Wsparcie organizacji i udostępniania wystaw i wydarzeń organizowanych przez Galerię Sztuki
Współczesnej „Bunkier Sztuki”
Identyfikator postępowania: ocds-148610-9508c8c9-5445-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00299526/01
Data ogłoszenia: 2021-12-03 16:10

 

szczegóły w załącznikach:

Ogłoszenie BZP

Zmiana ogloszenia strona www

zal do OPZ – plan wystaw 2022

BS 2021.12.03. wystawy OPZ v ost

BS 2021.12.03. obsługa wystaw umowa v ost

BS 2021.12.03. obsluga wystaw SWZ v ost