Regulamin zwiedzania ekspozycji i uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych w Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki

§ 1. Postanowienia ogólne Regulamin zwiedzania ekspozycji i uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych w Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”, zwany dalej: „regulaminem”, określa zasady zwiedzania ekspozycji Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” z siedzibą przy pl. Szczepańskim 3A, 31-011 Kraków, wpisanej do Rejestru Instytucji Kultury Miasta … Continue reading Regulamin zwiedzania ekspozycji i uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych w Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki