Wybór oferty najkorzystniejszej

Dotyczy:     postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym na wsparcie organizacji i udostępniania wystaw i wydarzeń organizowanych przez Galerię Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”

Działając imieniem Zamawiającego, w oparciu o treść art. 253 ust. 1 w zw. z art. 266 PZP, informuję o dokonaniu wyboru oferty Konsorcjum firm:

  1. Sidigo Sp. z o. o., ul. Smoleńsk 25A/3, 31-108 Kraków;
  2. Klavo Sp. z o. o., ul. Rozbrat 32/10, 00-429 Warszawa;

Szczegóły w załączniku  -> link