Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Nr postępowania: 2

Kraków, 10.09.2020 r.

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                             
Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki
Plac Szczepański 3A,
31-011 Kraków

wg rozdzielnika

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 poz.1843, dalej jako „PZP”). pn „Przebudowa i rozbudowa budynku Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie” postępowanie nr 2.

 

Działając na podstawie art.92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 PZP (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 poz.1843 ) informuję, że w powyższym postępowaniu:

  1. Za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy:

Konsorcjum:

Lider: PBO Śląsk Sp. z o.o., 41-208 Sosnowiec, ul. Wojska Polskiego 136A

Członek konsorcjum: WODPOL Sp. z o.o., 34-300 Żywiec, ul. Ks. Pr.St. Słonki 24

 

cena oferty brutto:  20.890.000,00 zł

 

  1. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
l.p. nazwa wykonawcy kryterium: cena – 60% kryterium: doświadczenie – 20% kryterium:

jakość – 20%

punkty razem
 

wartość brutto

 

pkt

 

D1 – 10%

 

 

D2 – 5%

 

D3 – 5%

ilość pkt ilość pkt ilość pkt ilość pkt pkt
1 ZRB Paciej Sp. z o.o.

ul. Osiecka 3A

32-300 Olkusz

 

20.506.314,01 zł 60,00 6 6,67 9 4,50 5 2,50 145 20,00 93,67
2 Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych i Transportowych „CECHINI”

Stanisław i Józef CECHINI Sp. jawna33-380 Krynica Zdrój ul. Pułaskiego 29

21.433.814,64 zł 57,40 8 8,89 9 4,50 10 5,00 145 20,00 95,79
3 ERBUD S.A.

ul. F. Klimczaka 1

02-797 Warszawa

 

20.522.757,21 zł 59,95 3 3,33 5 2,50 7 3,50 145 20,00 89,28
4 AGA – Bauservice

Sp. z o.o

Ul. Żabiniec 35

31-215 Kraków.

 

20.715.688,23 zł 59,39 3 3,33 10 5,00 10 5,00 145 20,00 92,72
5 Konsocjum:

Lider Konsorcjum: PBO Śląsk Sp. z o.o. ,41-208  Sosnowiec, ul. Wojska polskiego 136A,

Członek Konsorcjum: WODPOL Sp. z o.o., 34-300 Żywiec, Ul. Ks. Pr.St.Słonki 24

 

20.890.000,00 zł 58,90 9 10,00 10 5,00 9 4,50 145 20,00 98,40
6 RE-BAU Sp. z o.o.

Ul. Armii Krajowej 19

30-150 Kraków

 

20.976.420,00 zł 58,66 3 3,33 8 4,00 10 5,00 145 20,00 90,99

3.Zamawiący na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 6) informuje o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów.