Oprowadzanie – Jerzy Kaczmarek | immediatus

Interdyscyplinarne odczytanie wystawy zaprezentowane przez socjologa z UAM w Poznaniu.

Dr hab. Jerzy Kaczmarek (ur. 1964). Adiunkt w Instytucie Socjologii UAM w Poznaniu. W swojej pracy badawczej zajmuje się socjologią sztuki i socjologią wizualną. Główne obszary jego zainteresowań to śledzenie związków pomiędzy utopią a sztuką oraz analiza sztuki przedmiotu w kontekście procesów uprzedmiotowienia i alienacji. Jest autorem pierwszej w Polsce monografii poświęconej koncepcjom artystycznym i społecznym Josepha Beuysa („Joseph Beuys. Od sztuki do społecznej utopii”, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2001). W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku redaktor kwartalnika literacko-artystycznego „Już Jest Jutro”. Poza tym inicjator, teoretyk i praktyk Akcji Droga. W latach 1996–1997 i 2002 stypendysta DAAD w Mannheim, Bielefeld i Erkner.
Informacje główne
16.04.2015 (czwartek), godz. 18

17 kwietnia
piątek