Oprowadzanie po wystawie RONDO ZNACZY KOŁO

Zapraszamy na prowadzony przez artystkę Annę Zaradny i kuratorkę Annę Lebensztejn spacer po wystawie RONDO ZNACZY KOŁO. Wędrówka odbędzie się w wizualno-dźwiękowej strukturze rozpisanej w przestrzeni Galerii, przyjmującej postać zapętlonej i wirującej pomiędzy burzliwymi emocjami a chłodnym intelektem kompozycji. Jest to niepokojąca podróż równocześnie w głąb i wzwyż, od absolutnego fizycznego i psychicznego dna po słodycz ekstazy. Wędrówkę przez wystawę przyrównać można do inicjacji – to wniknięcie w niezwykły rytuał, odarty z mistycznej aury, zderzający geometrię form z cielesnością materii, światło z mrokiem, sferę dźwiękową z obrazem. Jego punkt kulminacyjny stanowi abstrakcyjne, wewnętrzne przeżycie, w którym z fizycznego umęczenia i destrukcji rodzi się odczucie harmonii i absolutu.

Formę i strukturę dzieł znaczą figura koła oraz jej pochodne – mandala oraz spirala, budujące wizualną, jak również przestrzenną strukturę wystawy. Zaradny własnoręcznie ingerując bezpośrednio w tkankę budynku, równocześnie dekonstruuje jej materię i uwidacznia powstałe w procesie szczątki, pył, kurz, gruz i proch. Wieloletnia fascynacja artystki brutalistyczną architekturą Galerii przejawia się także w samej sferze materiałowej prezentowanych na wystawie prac, wykorzystujących zastosowane w budynku surowce: beton, stal, żelazo i szkło. Te wzajemnie dopełniające się elementy formalne i ideowe, ewokujące doświadczenie cielesnego wyczerpania oraz następującego po nim oczyszczenia, tworzą rodzaj biologicznego i duchowego cyklu, wiodącego do wyzwolenia i ukojenia.

RONDO ZNACZY KOŁO podejmuje wątki twórczości Zaradny związane z wieloznacznością koncepcji i relacji pomiędzy ideami a medium formy. Używając charakterystycznych dla swoich działań środków abstrakcji, prototypowych obiektów dźwiękowych i architektonicznych o minimalistycznej estetyce, światła, bieli i czerni, artystka nakreśla sensualną, performatywną przestrzeń, naznaczoną silnie jej osobistą fizyczną obecnością oraz ukazującą stosowane przez nią metody pracy: eksperyment jako podstawę działania, kontrolowany przypadek, repetycję, przetworzenie i procesualność.


Informacje główne
29.10.2016 (sobota), godz. 12
Informacje dodatkowe
Wydarzenie towarzyszące wystawie Anny Zaradny, RONDO ZNACZY KOŁO
Kuratorka: Anna Lebensztejn
Miejsce: 1. piętro
Wstęp bezpłatny
Wydarzenie realizowane jest w ramach zadania „Praktyki różnorodności. Edukacja kulturalna w Bunkrze”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

10 kwietnia
poniedziałek