Osią spotkania jest pytanie o rozróżnienie – które wprowadza prawo – między tym, co dozwolone, a tym, co zakazane, między tym, co prywatne, a tym, co publiczne, oraz o skutki tych rozróżnień.

Zaproszeni przez Mateusza Kulę, artystę uczestniczącego w wystawie „Tekst i jego wykonanie”, dyskutanci przedstawią swój punkt widzenia na proces wprowadzania rozróżnień (który jest istotą tworzenia prawa) i na wynikające z niego określenia przestrzeni konfliktu.

Ważnym punktem odniesienia spotkania będzie pytanie o modele pozostawania w konflikcie, estetykę tego konfliktu i umiejętność trwania w nim. Zastanowimy się nad problemem teatralności konfliktu, gestów, sposobów artykulacji, obecnych choćby w prowadzonej argumentacji.

W czasie spotkania artysta chciałby moderować wspólny namysł nad możliwymi formami konfliktu.

O uczestnikach:

dr Michał Dudek – adiunkt w Katedrze Socjologii Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się aksjologią prawa, a także aspektami wizualnymi prawa. Autor licznych publikacji, m.in. „»Nie samymi §łowami prawo żyje« – o prawie i wizualności” [ʺLaw does not live by word§ aloneʺ – On Law and Visuality].

Jakub Baran – studiował filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim, aktywista miejski oraz współpracownik Ha!artu.

Bartosz Wójcik – doktorant na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Mateusz Kula – studiował filozofię i filmoznawstwo, absolwent Pracowni Intermediów na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz Universität für angewandte Kunst w Wiedniu. W polu jego zainteresowań znajdują się kwestie tożsamości, statusu baz danych i archiwum jako źródła wiedzy. W swoich pracach analizuje sposoby kształtowania dyskursu, na przykład w „Hortus Conclusus” artysta dokonał interwencji w prezentowane na wystawie dzieła. Mieszka i pracuje w Krakowie.

 

 
Informacje główne
16.06.2016 (czwartek), godz. 17
Informacje dodatkowe
Wydarzenie związane z wystawą „Tekst i jego wykonanie”
Kuratorka: Agnieszka Kilian
Miejsce: przestrzeń wystawiennicza / Pawilon Wystawowy (spotkanie transmitowane z ekspozycji)
Wstęp bezpłatny

18 czerwca
sobota