WARSZTATY AUDIODESKRYPCJI: SZTUKA WIDEO

W trakcie warsztatów prowadzonych przez Barbarę Szymańską i Tomasza Strzymińskiego uczestnicy zapoznają się z techniką audiodeskrypcji w odniesieniu do wybranych prac wideo z Kolekcji Bunkra Sztuki.

Audiodeskrypcja to technika, która za pośrednictwem opisów słownych umożliwia osobom niewidomym odbiór wizualnej twórczości artystycznej. Warsztaty zostały przygotowane z myślą o poszerzeniu umiejętności osób działających profesjonalnie w obszarze kultury o zakres związany z udostępnianiem sztuki osobom niewidomym i słabowidzącym.

Fundacja Audiodeskrypcja jest pionierem audiodeskrypcji w Polsce. Dzięki tej technice sztuki wizualne stają się dostępne osobom niewidomym. Jest pierwszą organizacją pozarządową, która rozpoczęła działania w zakresie kompleksowego udostępniania kultury i sztuki. Twórcami Fundacji są osoby niewidome, zaś wśród jej współpracowników znajdują się historycy sztuki, animatorzy kultury i nauczyciele (www.audiodeskrypcja.org.pl).

Barbara Szymańska. Magister pedagog, pionier metody audiodeskrypcji w Polsce. Wiceprezes Fundacji Audiodeskrypcja, specjalista ds. tworzenia i wdrażania audiodeskrypcji.

Tomasz Strzymiński. Prekursor audiodeskrypcji w Polsce. Założyciel i Prezes Zarządu Fundacji Audiodeskrypcja. Prowadzi wykłady i warsztaty z zakresu tworzenia i wdrażania audiodeskrypcji oraz multisensorycznego udostępniania kultury i sztuki osobom niewidomym i słabowidzącym. Jest współautorem pierwszych polskich standardów tworzenia audiodeskrypcji.

Warsztaty poświęcone sztuce wideo są trzecim i ostatnim ogniwem realizowanego w Bunkrze Sztuki cyklu poświęconego audiodeskrypcji dzieł sztuki współczesnej, wchodzącego w skład modułu Dostępność sztuki w ramach projektu Pawilon Wystawowy. Kształcenie kadr kultury.

Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenia prosimy przesyłać do 8 grudnia 2014 roku na adres e-mailowy: lebensztejn@bunkier.art.pl

Partner: Fundacja Audiodeskrypcja

W ramach projektu Pawilon Wystawowy. Kształcenie kadr kultury
Informacje główne
10–12.12.2014 (od środy do piątku), godz. 9.30–14.30

15 grudnia
poniedziałek