Krakowskie Spotkania Artystyczne 2019 – DIALOGI

Krakowskie Spotkania Artystyczne 2019 – DIALOGI. Malarstwo Rzeźba Rysunek to druga odsłona ogólnokrakowskiego festiwalu sztuki organizowanego przez ZPAP Okręg Krakowski.
Idea imprezy narodziła się ponad trzy lata temu i wynikała z potrzeby zaakcentowania roli rodzimych artystów w mieści sztuki, jakim jest Kraków. Pierwszy festiwal odbył się w lipcu 2017 roku pod tytułem:

Krakowskie Spotkania Artystyczne 2017 – KONFIGURACJE. Malarstwo Rzeźba Rysunek

W swym głównym złożeniu projekt ma na celu pokazanie w niespotykanym do tej pory wymiarze potencjał środowiska artystycznego Krakowa poprzez zakrojoną na bardzo szeroką skalę prezentację wielopokoleniowego, współczesnego dorobku profesjonalnych artystów sztuk pięknych, mieszkających i tworzących w Krakowie lub z Krakowem związanych zawodowo.

Artyści zaprezentują swą twórczość w najważniejszych krakowskich instytucjach kultury, muzeach
i wielu prywatnych galeriach sztuki. Wystawy prezentować będą działania i koncepcje artystyczne typowe
dla szeroko pojętej sztuki współczesnej o charakterze klasycznym i wynikających z niego działań interdyscyplinarnych i multimedialnych. Podstawowymi dziedzinami sztuki objętymi założeniami projektu są: malarstwo, rzeźba i rysunek, będące punktem wyjścia do innych działań artystycznych.

Tytułowy „dialog” jest próbą nawiązania rozmowy, wymiany poglądów, zdefiniowania zależności, wykazania różnic i podobieństw interpretacyjnych dzieł oraz postaw ich twórców zarówno pomiędzy artystą i jego dziełem jak i samymi artystami, pomiędzy pokoleniami, twórcą a odbiorcą oraz różnymi koncepcjami w sztuce.

Projekt służy promocji krakowskich artystów i wykazaniu zakresu artystycznych kreacji w obrębie współczesnych kierunków i trendów w sztuce.

Impreza składa się z 9 wystaw głównych organizowanych przez ZPAP Okręg Krakowski i prezentowanych od 28 czerwca do końca lipca br. oraz z 41 wystaw towarzyszących – indywidualnych lub zbiorowych, organizowanych od końca kwietnia do końca sierpnia br. przez instytucje kultury, muzea i prywatne galerie sztuki współczesnej w Krakowie.

 

W ramach Krakowskich Spotkań Artystycznych 2019 w Galerii Sztuki Współczesnej prezentowane
będą dwie wystawy:

 

ZPAP_ASP

Wystawa artystów związanych zawodowo z Akademią Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
lub będących jej absolwentami, którzy swą postawą społeczną, zaangażowaniem i działalnością artystyczną przyczynili się do rozwoju i budowania świetności Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Krakowskiego. Wystawa ma związek z ponad stuletnią działalnością ZPAP Okręgu Krakowskiego i obchodzonym w 2018 roku jubileuszem 200-lecia ASP w Krakowie. Jest formą dialogu pomiędzy
dwoma instytucjami kultury, z których jedna kształci artystów, a druga dzięki tym artystom istnieje kreując życie artystyczne środowiska, wspomagając twórców i promując ich sztukę.

 

Joanna Warchoł   …
Kurator / malarstwo   …

 

DIALOGI to hasło całego projektu artystycznego w 2019 roku. Dialogi. Rzeźba, rzeźba-obiekt,
instalacja, działania w przestrzeni w kontekście prawie stu lat dzielących ich realizację, to ogromny zasób historyczny i współczesny. Obliguje do swoistego wyodrębnienia. Spoglądając na działania artystów poprzez humanistyczne odniesienia: byt-dla-siebie – AUTOPORTRET,
bycie-poprzez-drugiego – PORTRET, bycie-u-siebie – tworzenie WŁASNEJ przestrzeni, wędrujemy drogami tych, którzy działali lub dzisiaj działają twórczo oraz na rzecz naszego stowarzyszenia.

 

Maja Moroz   …

Kurator / rzeźba   …

 

 

PAMIĘCI ARTYSTÓW POLSKI NIEPODLEGŁEJ

 

Wystawa pomyślana jest jako rodzaj dialogu współczesnych, żyjących artystów krakowskich
z artystami związanymi ze środowiskiem Krakowa, którzy w ciągu ostatniego stulecia mocno
zaznaczyli się swoją twórczością – ale także zaangażowaniem społecznym i politycznym – na rzecz szeroko rozumianej wolności. Nie chodzi bynajmniej (jedynie) o malarzy, rzeźbiarzy, grafików, którzy ryzykując często życie, opierali się najeźdźcom i okupantom. Na liście patronów – którą stworzyliśmy
w związku z wystawą, mając świadomość, że jest ona subiektywna – są także Ci, którzy
z przekonaniem i determinacją, bronili swojej niezależności na polu sztuki w okresie dwudziestolecia międzywojennego, w czasie okupacji niemieckiej czy latach PRL-u.

Artyści, do których skierowaliśmy zaproszenie, w naszym odczuciu, są kontynuatorami podobnych postaw. Lista zaproszonych uwzględnia fakt, że przedmiotowa wystawa jest częścią o wiele bardziej rozległego zjawiska, jakim są „Krakowskie Spotkania Artystyczne 2019 – Dialogi”, na które składa się dużo ekspozycji, w związku z tym, staraliśmy się unikać powtórzeń osób i dzieł, jednocześnie nie gubiąc charakteru wystawy. Obejmuje ona (lista) artystów różnych pokoleń i różnych aktywności twórczych,
od klasycznych malarzy po performerów.

 

Zbigniew Bajek   …
Wojciech Kopeć   …
Kuratorzy   …

→ Zaproszenie do pobrania


Informacje główne
28.06-28.07.2019
Informacje dodatkowe
Organizator: Związek Polskich Artystów Plastyków Okręgu Krakowskiego
Wernisaż: 28.06.2019 (piątek), godz. 17