Michał Hyjek / Rzeźba Wi-Fi. Najcenniejsza perła (…)

21.09.2014 – 31.12.2015

Na krawędzi dachu budynku Nowohuckiego Centrum Kultury w Krakowie Michał Hyjek umieścił nadajnik emitujący prywatną sieć Wi-Fi. Podłączając się do niej, użytkownicy urządzeń mobilnych (telefonów, tabletów, komputerów) otrzymają dostęp do specjalnie przygotowanych dla nich danych – do kilkudziesięciu stron „Atlasu wysp odległych”, albumu autorstwa Judith Schalansky.

Pomysły Michała Hyjka rozgrywają się na styku świata realnego i wirtualnego. Zapewne wynikają z oczywistego faktu, że taki podział zaczyna być już archaicznym sposobem opisu świata, w którym otaczani jesteśmy przez miliony nienamacalnych danych, używanych w jak najbardziej realnych codziennych aktywnościach. Artysta zdaje sobie sprawę z ograniczeń Internetu, medium dostępnego niemal wszędzie, a powodującego dezorientację choćby z uwagi na ilość zawartych w nim danych. Nadmiar bywa istotną komplikacją. Sieci Hyjka udostępniają intencjonalnie wybrane dane. Niepotrzebny jest dostęp do Internetu, nie trzeba za niego płacić, ani czekać na mozolny transfer.

Instalacje Michała Hyjka są ciekawą formą sztuki ulicy. Nie potrzeba wiele, aby skonstruować prosty nadajnik, zarysować kredą na chodniku komunikat informujący o zakresie emisji fal i umieścić na serwerze fragment książki czy cokolwiek innego zawierającego komunikat, który razem z użytym medium będzie miał potencjał wywoływania interakcji artystycznej. Miejsca akcji to parki, miejsca spotkań ludzi, miejsca warte odkrycia lub uzupełnienia. Takie były początki działań artysty.

Nadajnik Hyjka przygotowywany na potrzeby projektu rozbudowy Kolekcji Bunkra Sztuki ukryty jest w formie przywodzącej na myśl perłę. Sieć z niej emitowana jest zatem niczym innym tylko bajkowym skarbem. Nadajnik wysyła ponadto sygnał świetlny widoczny również w dzień, który błądzi po chodniku. Zatrzyma się dopiero w chwili połączenia z użytkownikiem, w miejscu przez niego wybranym. W zależności, w którym punkcie na mapie krążenia promienia światła sieć zostanie przechwycona, użytkownicy otrzymają dostęp do innego fragmentu „Atlasu wysp odległych”.

Wybór danych udostępnionych w Perle wydaje się oczywisty. Judith Schalansky, autorka „Atlasu wysp odległych” (wydanego w Polsce przez Wydawnictwo Dwie Siostry), stworzyła książkę równie interesującą dla dzieci, jak i dla dorosłych. Została uznana za najpiękniejszą niemiecką książką roku. Jest albumem, który zabiera czytelnika w pasjonująca wędrówkę po tajemniczych lądach. Fragmenty tej wędrówki udostępnia „Rzeźba Wi-Fi. Najcenniejsza perła na świecie” Michała Hyjka, aby poznać więcej lądów wymagana jest możliwie głęboka interakcja z dziełem artysty.

Michał Hyjek (ur. 1986). Absolwent Wydziału Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Doktorant na Wydziale Intermediów. Artysta intermedialny. Badacz szukający możliwości zastosowania nowych technologii, w szczególności prywatnych sieci bezprzewodowych, w pracach artystycznych realizowanych w przestrzeni miejskiej. Najczęściej działa poza oficjalną galeryjną przestrzenią i rezerwatem sztuki, poszukuje w ten sposób nowej definicji street artu.

W realizacji projektu wykorzystano fragmenty „Atlasu wysp odległych” Judith Schalansky, Wydawnictwo Dwie Siostry, Warszawa 2013
Tłumaczenie: Tomasz Ososiński
Copyright © by Mare Verlag, Hamburg 2009
Copyright for the Polish edition © by Wydawnictwo Dwie Siostry, Warszawa, 2013
Copyright for the Polish translation © by Tomasz Ososiński, 2013

Zakup pracy do Kolekcji jest realizowany w ramach projektu „Doświadczanie sztuki. Rozbudowa Kolekcji Bunkra Sztuki”.
Dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Kuratorka  Kolekcji: Anna Lebensztejn
Informacje główne
Premiera: 20.09.2014 (sobota), godz. 15
Informacje dodatkowe
21.09.2014 do odwołania
Kurator: Krzysztof Siatka
Miejsce: plac przed Nowohuckim Centrum Kultury w Krakowie