Nowe karty edukacyjne z zadaniami plastycznymi dla dzieci


W nawiązaniu do aktualnie prezentowanej wystawy Małgorzaty Markiewicz To już nie jest męski
świat w Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki przygotowaliśmy specjalne karty edukacyjne.
Są one adresowane dla uczniów młodszych z klas I – IV (6-10 lat), oraz dla uczniów szkół
podstawowych z klas V – VIII (10-14 lat).

W kartach edukacyjnych znajdują się zadania plastyczne. Nawiązują one do dzieła sztuki –
rzeźby Małgorzaty Markiewicz Przekupka z 2021/2022 roku.

Przekupki to dawne straganiarki, kobiety trudniące się drobnym handlem.
Musiały ciężko pracować – przewoziły towary spod wsi i obszarów podmiejskich na place handlowe
większych miast. Rolą przekupek było przyciąganie uwagi potencjalnego klienta i przekonywanie
go o słuszności dokonania zakupu właśnie u nich. Nosiły więc jaskrawe i zdobione stroje po to,
by wyróżniać się z tłumu. Zachwalały jakość swoich towarów, licząc na zyski ze sprzedaży.
Bywały głośne, śmiałe, energiczne i charyzmatyczne.

Znaleźć je można było głównie na placach targowych, straganach i przy uczęszczanych ulicach.
Były związane z charakterystycznymi budkami i kramami, w których handlowały drobnymi
towarami (kwiatami, owocami, warzywami, mąką czy rybami). Zdarzało się, że przekupki
zajmowały się także obnośnym handlem, dostarczając wybrane produkty pod same drzwi.
Nic więc dziwnego, że kobiety przekupki zajmowały niezbyt wysoką pozycję społeczną –
wpływ na ten fakt miały zarówno ich profesja, nikłe szanse dalszego rozwoju, jak i płeć.
Paradoksalnie wyrazista i głośna przekupka była jednocześnie niedostrzegalną i pozbawioną
głosu kobietą. Przekupka w sztuce to figura symboliczna pozycji kobiet w patriarchalnym
społeczeństwie. Ten temat podejmuje Małgorzata Markiewicz na wystawie indywidualnej
„To już nie jest męski świat” w Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki poprzez analizę
i krytykę aktualnej pozycji kobiet we współczesnym świecie.

Zapraszamy do odwiedzenia wystawy w Bunkrze Sztuki oraz do pracy indywidualnej
z przygotowanymi kartami edukacyjnymi, które można pobrać stąd:

KARTA EDUKACYJNA DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM, UCZNIÓW Z KLAS I – IV

KARTA EDUKACYJNA DLA UCZNIÓW Z KLAS V – VIII

Fot. M. Pańtak