DIY. Otwarte warsztaty


Czy sztuka może być dobrą zabawą? Na czym polega interaktywność sztuki? Zapraszamy do udziału w warsztatach zachęcających do tworzenia gier inspirowanych sztuką współczesną. Prowadzenie: Anna Lebensztejn, Maria Norkowska.

Sztuka współczesna to nie tylko obrazy czy rzeźby przeznaczone do oglądania w tradycyjny sposób. To również cały szereg działań polegających na interakcji z widzem. Niejednokrotnie artystom zależy na nawiązaniu bezpośredniej relacji z odbiorcą, na aktywnym włączeniu go w proces recepcji dzieła. W czasie warsztatów poznamy przykłady sztuki interaktywnej operującej różnymi mediami (w tym i grami komputerowymi). Zabawmy się wspólnie sztuką!