BEATA STANKIEWICZ – KATALOG WYSTAWY


Polsko-angielska publikacja towarzysząca wystawie Natural Born Artists jest pierwszym tak obszernym opracowaniem dorobku krakowskiej artystki Beaty Stankiewicz.

Wydawnictwo podzielone zostało na dwie części. Pierwsza zawiera wstęp dyrektor Galerii doktor Marii Anny Potockiej. Literaturoznawca i krytyk literacki profesor Andrzej Franaszek skupia się na dziełach Beaty Stankiewicz przedstawiających pracownie wybitnych artystów. Badacz, zajmujący się m.in. twórczością i życiem Józefa Czapskiego, zwraca uwagę na intymność przedstawienia pracowni malarza na obrazie.
Poetka, pisarka i autorka tekstów piosenek Joanna Oparek podkreśla tematy zawarte w cyklu Dom
pracy twórczej
, takie jak przemijanie i osamotnienie. Filozof i historyk sztuki Sebastian Stankiewicz, prywatnie mąż artystki, pochyla się nad malarstwem Stankiewicz, korzystając z pojęć teorii realizmu
i nowego realizmu filozoficznego oraz podkreślając autotematyzm i bezpośredniość jej twórczości.

Ta część publikacji została uzupełniona o dokumentację fotograficzną indywidualnej wystawy artystki prezentowanej w Bunkrze Sztuki od listopada 2022 r. do marca 2023 r.

Drugą część katalogu stanowią reprodukcje dzieł artystki z ostatnich dwóch dekad, w tym m.in. cykle: Pokój do wynajęcia, Drzewko szczęścia, Puste pokoje, Dom pracy twórczej, Common Life, Drzewa czy Dziesięcioro Żydów, którzy rozsławili Polskę.

Beata Stankiewicz (ur. 1973)
Uprawia malarstwo, fotografię, tworzy wideo. Absolwentka Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (dyplom w 1998 roku w pracowni Józefa Lucjana Ząbkowskiego).
Artystka pracuje cyklami, tworząc najczęściej wielkoformatowe, hiperrealistyczne przedstawienia wycinków rzeczywistości – wizerunki drzew czy wnętrz mieszkalnych (najczęściej pracowni artystycznych, wirydarzy czy klasztornych cel). Zajmuje się również malarstwem portretowym,
w którym najistotniejszą rolę odgrywają światło i kolor. Od 2005 roku wraz z mężem prowadzi
w swoim domu niekomercyjną galerię sztuki – mieszkanie23. Jej prace znajdują się w zbiorach m.in. Bunkra Sztuki i MOCAK-u.

Okładka: Beata Stankiewicz, Rothko, z cyklu Miejsce pracy, 2018, olej / płótno, 180 × 240 cm, kolekcja prywatna, fot. R. Sosin