Piotr Lutyński, Budda, Mars i jeleń, katalog wystawy


Katalog wystawy Piotra Lutyńskiego, którą można było zobaczyć w Galerii Sztuki Współczesnej
Bunkier Sztuki w lutym i marcu 2020 roku, zawiera reprodukcje prac malarskich, obiektów i instalacji
oraz dokumentacje fotograficzne akcji performatywnych krakowskiego artysty. Publikacja została
uzupełniona zdjęciami z wystawy oraz pracowni.

Wszystkie znane mi wystawy Piotra Lutyńskiego wywoływały wrażenie pomieszania porządków. I to nie
dlatego, że w galerii rządzi ptactwo, wylęgają się pisklęta, przechadzają gęsi, pływają ryby, a jeleń patrzy
w oczy Buddy. Jakby tego było mało, wiadomo, że przestrzeń wystawy to tylko część znacznie większego przedsięwzięcia, że dopiero wprowadzenie w nią muzyków i dźwięku tworzy wykoncypowaną sytuację, która może – ale nie musi – doprowadzić do zaistnienia czegoś, co Lutyński uzna za sztukę.
 – Maria Hussakowska w tekście poświęconym twórczości Piotra Lutyńskiego.

W publikacji znajdują się również teksty Anny Batko, Sebastiana Brejnaka, Marii Hussakowskiej,
Adama Rzepeckiego i Jana Trzupka oraz rozmowy z Markiem Chlandą, Ignacym Czwartosem,
Ryszardem Krynickim, Piotrem Lutyńskim, Grzegorzem Schmidtem i Krzysztofem Tętnowskim.

__________________________________________________________________________________________________________________________
Piotr Lutyński (ur. 1962) w latach 1983–1990 studiował na Wydziale Pedagogiczno-Plastycznym Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Tworzy malarstwo, obiekty, instalacje, performanse muzyczne
oraz pokazy multimedialne. W zaskakujący sposób łączy naturalne tworzywa – ptasie jaja, trawy,
pióra, kamienie, owady lub wosk – z gotowymi obiektami i malarstwem abstrakcyjnym. W wielu
wypowiedziach manifestuje wczucie w naturę. Jego kompozycje geometryczne są – według niego –
inspirowane estetycznymi potrzebami zwierząt.

 

Okładka: Piotr Lutyński, Budda, 2019; Elektron, 2019

Patroni medialni: