Krakowskie Spotkania Artystyczne 2017 KONFIGURACJE


Związek Artystów Plastyków Okręgu Krakowskiego oraz Galeria Sztuki Współczesnej
Bunkier Sztuki zapraszają na dwie wystawy rzeźby i malarstwa, które łącznie będą gościć
prace ponad stu artystów!

Pierwsza z nich nosi tytuł Wydobyte z niepamięci i znajdą się na niej prace krakowskich
artystów biorących udział w wystawach Rzeźba Roku i Krakowskie Spotkania w latach 60. i
70. XX wieku. Druga wystawa, Młodzi, gości prace krakowskich artystów najmłodszego
pokolenia.

Wystawy Wydobyte z niepamięci i Młodzi są częścią szerokiej prezentacji prac artystów
zrzeszonych w Związku Artystów Plastyków Okręgu Krakowskiego, która odbędzie się także
w Pałacu Sztuki Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, w Galerii Promocyjnej Akademii
Sztuk Pięknych, Galerii Pryzmat oraz na Plantach Krakowskich przed Bunkrem Sztuki.

Kuratorzy:

Wystawa Wydobyte z niepamięci (malarstwo i rzeźba) prof. Jerzy Nowakowski
Wystawa Młodzi: (malarstwo) Joanna Warchoł, Dariusz Milczarek-Trzepla; (rzeźba) dr hab.
Ewa Janus, prof. ASP.